fbpx

Spoločnosti PW Energy a SSE Holding sa dohodli na strategickom partnerstve. Cieľom oboch partnerov je rozvoj využívania dostupných geotermálnych zdrojov v stredoslovenskom regióne a vybudovanie troch stredísk s celkovou predpokladanou inštalovanou kapacitou až 20 elektrických megawattov (MWe).  

SSE Holding  nadobudla podiel v PW geoenergy a. s., ktorá je dcérskou spoločnosťou PW Energy. Spoločnosť PW geoenergy vznikla primárne za účelom realizácie projektu geotermálnej elektrárne v okrese Žiar nad Hronom. Ten sa aktuálne nachádza vo finálnej fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), na ktorú nadviažu práce na prieskumnom vrte. 

Zelená energia pre žiarsky región

Projekt sa realizuje v rámci prieskumného územia Lovča.  V žiarskom regióne sa postupne počíta s výstavbou troch geotermálnych stredísk, pričom celková predpokladaná inštalovaná kapacita je až 20 elektrických megawattov (MWe). 

„Sme radi, že veľký potenciál využívania geotermálnych zdrojov na energetické účely zaujal aj takého významného hráča, akým je SSE Holding. V prípade investície v Žiari nad Hronom ide spolu s našou druhou geotermálnou elektrárňou v okrese Prešov na Slovensku o pilotný projekt výroby elektrickej energie z geotermálnych zdrojov. Veríme, že aj vďaka tomuto partnerstvu zabezpečíme pre žiarsky región produkciu zelenej elektriny s variabilnými možnosťami využitia zostatkového tepla,“ uviedol Milan Jankura, predseda predstavenstva PW Energy

„Využívanie obnoviteľných zdrojov je kľúčové z hľadiska energetickej sebestačnosti Slovenska. Geotermálna energia je jeden z najperspektívnejších zdrojov a je namieste, aby sme na Slovensku využili možnosti, ktoré sa nám ponúkajú. Aj preto sa SSE Holding rozhodol pre partnerstvo, v rámci ktorého sa bude priamo podieľať na rozvoji geotermálneho projektu v okrese Žiar nad Hronom,“ povedala Michaela Krivá, hovorkyňa SSE Holding. 

Bezemisný zdroj namiesto fosílnych palív  

Projekt využívania geotermálnej energie v žiarskom regióne sa rozbehol už pred niekoľkými rokmi, keď sa vyhodnocovali dostupné hydrogeologické dáta a uskutočnili sa prieskumné práce v teréne. Oblasť bola napokon vyhodnotená ako jedna z najperspektívnejších na Slovensku, pokiaľ ide o využívanie geotermálnych zdrojov na energetické účely. 

Prostredníctvom hlbinných geotermálnych vrtov sa bude v lokalite čerpať horúca geotermálna voda s predpokladanou teplotou 130 – 140 stupňov Celzia. Elektrická energia sa bude z geotermálnej vody vyrábať v modernom technologickom zariadení na povrchu. Zostatkové teplo z procesu možno využiť na vykurovanie domácností a budov, ale tiež v priemysle, poľnohospodárstve či na rekreačné účely. Úžitok z investície budú mať desiatky tisíc obyvateľov okresu Žiar nad Hronom a širšieho okolia, pričom so spustením prvej prevádzky sa počíta v roku 2026. Referenčnými projektmi sú geotermálne elektrárne v okolitých európskych štátoch. 

Geotermálna energia ako čistý obnoviteľný zdroj umožňuje znižovanie závislosti od fosílnych palív vrátane zemného plynu dovážaného z Ruska. Podpora obnoviteľných zdrojov tak predstavuje dôležitý nástroj očakávanej transformácie na ceste k energetickej sebestačnosti Slovenska. Rozvoj lokálnych, udržateľných zdrojov odbúrava závislosť od ceny vstupných komodít či geopolitickej situácie za hranicami.  

Výhodou geotermálnej energie je tiež jej celoročná dostupnosť a nízke prevádzkové náklady. Zároveň zásadne prispieva k ochrane životného prostredia aj tým, že produkciu zelenej energie nesprevádza vznik emisií. Udržateľnosť žiarskeho projektu posilňuje technológia počítajúca s reinjektážou geotermálnej vody späť do horninového podložia, vďaka čomu ju možno využívať v cykle opakovane.

Comments are closed.