fbpx

Prvá geotermálna elektráreň na Slovensku sa svojím projektom výstavby posúva od prípravných prác a prieskumu územia bližšie k realizácii. Slovenská spoločnosť PW Energy v týchto dňoch podala svoj zámer na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Prvý prieskumný vrt by chcela zrealizovať na jar budúceho roka.

Z konkrétne rozpracovaného zámeru, ktorý je súčasťou dokumentácie pre EIA, vyplýva, že pri Žiari nad Hronom naplánovala PW Energy dve geotermálne strediská – jedno v katastrálnom území obce Lovča, druhé – vzdialené asi tri kilometre – v katastri zaniknutej obce Horné Opatovce, ktorá v súčasti patrí pod mesto Žiar nad Hronom.

Každá z prevádzok bude mať inštalovanú kapacitu 6,3 až 6,5 elektrického megawattu (MWe), spolu teda pôjde o výkon 12,6 až 13 MWe. Spoločnosť pripomína, že ide o prvú etapu projektu, ktorý by sa mal v budúcnosti ešte rozšíriť. 

„Celkový potenciál Žiarskej kotliny sa predpokladá na úrovni minimálne 20 MWe. To znamená, že elektrina z geotermálnej energie by mohla zásobovať zhruba 50-tisíc domácností.  Zostatkové teplo z tohto procesu možno využiť ako zdroj na centrálne zásobovanie teplom pre ďalšie desaťtisíce domácností, ale aj v priemysle, poľnohospodárstve či na rekreačné účely,“ informoval v tlačovej správe projektový manažér PW Energy Michal Mašek.

Potenciál územia potvrdili odborníci

Spoločnosť takisto potvrdila, že obe zariadenia budú využívať Organický Rankinov cyklus (ORC), teda binárny systém, v ktorom vyčerpaná geotermálna voda zohrieva pracovnú kvapalinu s nižším bodom varu. Tá produkuje paru, ktorá roztáča turbínu generátora, pri čom vzniká elektrická energia dodávaná do distribučnej siete.

Takýto systém pracuje v uzatvorenom cykle, čo znamená, že energeticky využitá voda sa nedostáva do styku s okolitým prostredím, teda sa ani nikam nevypúšťa. Naopak, po odovzdaní svojho energetického potenciálu sa zatláča cez reinjektážny vrt naspäť do zeme, čo podporuje udržateľnosť projektu.

Geotermálna elektráreň
Geotermálna elektráreň využívajúca uzatvorený ORC cyklus, v ktorom geotermálna voda zohrieva pracovnú kvapalinu (zdroj: EIA / PW Energy, Turboden)

PW Energy spresňuje, že každé zo zariadení bude využívať energiu z troch dubletov (produkčných a reinjketážnych vrtov), spolu je tak naplánovaná realizácia šiestich dubletov v rámci každého strediska.

Geotermálne vrty majú siahať do hĺbky 3 – 4 kilometre, kde sa očakáva výskyt horúcej vody s teplotou 140 – 150 stupňov Celzia na ústí vrtu. Odhad vychádza z dostupných geologických dát územia, aktuálnych meraní v teréne a seizmického prieskumu.

„Pri prieskume územia sme spolupracovali s domácimi aj zahraničnými odborníkmi, vrátane jednej z najvýznamnejších svetových osobností v tejto oblasti, doktorom Jamesom B. Koenigom. Všetci odborníci potvrdili vyhovujúce hydrogeotermálne podmienky práve v oblasti Žiaru a ako ďalší krok odporučili realizáciu prieskumného vrtu,“ približuje Mašek.

Výroba elektriny v Ďurkove nevyšla, nastupuje Žiar

Projekt geotermálnej elektrárne už na Slovensku existoval – vyrásť mala pôvodne v Ďurkove pri Košiciach. Práce sa začali ešte v 90. rokoch, ale nedotiahli sa. Akcionárom v tomto projekte je štát, ktorý prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR vlani avizoval, že chce projekt dokončiť s cieľom vyrábať z geotermálnej energie teplo. Projekt výroby elektrickej energie sa však už v tejto fáze nespomína.

Prvá geotermálna elektráreň teda môže vyrásť práve v Žiari nad Hronom. „Minimalizovať riziko, ktoré je do určitej miery súčasťou geotermálnych projektov, sme sa snažili kvalitnou prácou v prieskumnej fáze. Geotermický gradient v území je potvrdený na úrovni 38 – 40 stupňov Celzia, v potrebnej hĺbke kolektora sa nachádza vápencovo-dolomitová štruktúra s dobrou priepustnosťou. To sú atribúty, ktoré nám dávajú dobré vyhliadky,“ dopĺňa pre Energiazozeme.sk Mašek.

Michal Mašek, projektový manažér PW Energy (zdroj: Archív PW Energy)

PW Energy očakáva, že proces EIA by mal byť ukončený o niekoľko mesiacov. „Žiaľ, pre všetky geotermálne vrty nad 500 metrov platí na Slovensku nutnosť povinného hodnotenia, čo značne predlžuje celý proces. Dlhodobo presadzujeme, aby sa to v zákone zmenilo a postačovalo zisťovacie konanie – malá EIA, ktorá sa aplikuje na samotné geotermálne elektrárne s výkonom od 5 do 50 MW,“ hovorí Mašek.

„V každom prípade veríme, že celý proces prebehne v očakávaných lehotách. Napokon, využívanie geotermálnej energie ovplyvňuje okolité prostredie len minimálne, respektíve takmer vôbec. Na jar budúceho roka by sme radi pustili do práce na prieskumnom vrte,“ načrtol Mašek.

Čistá energia, ktorá potrebuje podporu

Slovenská spoločnosť počíta s rozpočtom 108 – 120 miliónov eur. Pripomína, že podobne ako pri iných obnoviteľných zdrojoch energie je výroba zelenej elektriny z geotermálnej energie ekonomicky závislá od prevádzkových dotačných schém respektíve priamej investičnej podpory.

„Investovanie do geotermu všade vo svete prináša do regiónu ďalšie investície, čo môže znamenať vytvorenie nových pracovných miest, podporu poľnohospodárstva a cestovného ruchu. Zároveň patrí medzi najvhodnejšie energetické zdroje na ceste za znižovaním emisií, lepšou klímou a uhlíkovou neutralitou, ktorá je cieľom nielen Slovenska, ale celej EÚ,“ uzatvára Mašek.

Comments are closed.