fbpx

Rozširovanie geotermálnych elektrární vo svete napreduje konzistentným tempom. Viac ako polovica inštalovaného výkonu v minulom roku patrila ale len trom krajinám. Za lídrom z USA nasledujú dva štáty z Ázie. Napriek rozvoju elektrifikácie a zeleným cieľom Európskej únie je európsky zástupca až na štvrtom mieste.

Platforma ThinkGeoenergy každoročne zverejňuje rebríček TOP 10 geotermálnych krajín. Tvoria ho štáty zoradené podľa celkovej inštalovanej kapacity geotermálnych elektrární na svojom území.

Minulý rok sa zvýšila svetová inštalovaná kapacita o 281 MWe na výsledných 16 335 MWe (elektrické megawatty). Medziročný prírastok zodpovedá spotrebe približne 200-tisíc domácností. V porovnaní s minulými rokmi došlo k úprave výpočtu a spresneniu odhadov na základe národných reportov a zverejnených prevádzkových údajov, upozorňuje portál ThinkGeoenergy.

Koncentrovaná výroba

Prvá desiatka geotermálnych krajín predstavuje približne 93 % celosvetovej inštalovanej kapacity. Zvyšných 7 % si rozdelilo ďalších 20 krajín.

Rebríčku kraľujú už niekoľko rokov Spojené štáty americké s výkonom 3 900 MWe. Okrem najväčšieho geotermálneho komplexu na svete, The Geysers, začínajú prispievať k výrobe zelenej elektriny aj menšie projekty. Príkladom je inovatívny projekt v Nevade s kapacitou 3,5 MWe, ktorý vznikol v spolupráci technologického giganta Google a geotermálneho startupu Fervo.

Za USA nasledujú Indonézia (2 418 MWe) a Filipíny (1 952 MWe). Trojica najvyššie postavených krajín si tak delí 50,6 % inštalovaného výkonu. Najväčší vlaňajší príspevok v Indonézii prinieslo rozšírenie existujúcej elektrárne Sorik Marapi. Ostrovné Filipíny nový projekt s významným výkonom nepridali.

Inštalovaná kapacita geotermálnych elektrární rozdelená podľa krajín (zdroj: www.thinkgeonergy.com)

Národný klub 1 GW

Turecko ako prvá európska krajina obsadilo až štvrté miesto s inštalovanou kapacitou 1 691 MWe. Spolu s Novým Zélandom (1 042 MWe) uzatvárajú prestížny 1 GW klub štátov, ktorých kapacita geotermálnych elektrární presahuje výkon 1 GWe.

Keňa (985 MWe) v porovnaní s minulým rokom predbehla Mexiko a klope na dvere 1 GW klubu. Jedinému zástupcovi Afriky pomohlo spustenie prvej geotermálnej elektrárne v oblasti Menengai s výkonom 35 MWe. V dohľadnej dobe by malo dôjsť k spusteniu ďalších dvoch elektrární v tejto oblasti s celkovou kapacitou 70 MWe, čím sa Keňa stane oficiálnym členom 1 GW klubu.

Ďalšími dvoma krajinami, ktorým chýba do tohto klubu menej ako 100 MWe, sú Mexiko (976 MWe) a Taliansko (916 MWe). S väčším odstupom sú na deviatej priečke Island (754 MWe) a na desiatej priečke Japonsko (576 MWe). Vo všetkých štyroch krajinách v roku 2023 geotermálny rozvoj vo výrobe elektriny stagnoval, ale viaceré menšie projekty sú vo fáze rozvoja.

Zaujímavosťou je pozícia rozlohou aj počtom obyvateľov miniatúrneho Islandu. Ostrovná krajina, ktorá je synonymom rozvoja geotermálnej energie v Európe, ďaleko prevyšuje ostatné krajiny v pomere inštalovaného výkonu na tisíc obyvateľov. Vo výkone vztiahnutom na rozlohu sa Islandu vyrovná len Nový Zéland.

Geotermálny rozvoj vo zvyšku sveta

Ďalších 20 krajín prispelo inštalovanou kapacitou 1 125 MWe. Patria sem napríklad Kostarika, Salvádor, Nemecko či Chorvátsko.

V Európe dochádza k cielenému rozvoju geotermálnej produkcie elektriny s nižšími kapacitami. Nemecko v roku 2023 hostilo pilotný geotermálny projekt spoločnosti Eavor. Maďarsko zaviedlo viaceré legislatívne úpravy, ktoré iniciovali viac ako 70 geotermálnych projektov.

geotermálna elektráreň Nemecko
Vizualizácia novej geotermálnej elektrárne v Bavorsku. Spustiť sa má už tento rok (www.eavor-geretsried.de)

V Chorvátsku ešte v úvode minulého roka spustili tender na nové menšie geotermálne elektrárne, ktoré by mali nadviazať na úspešnú prevádzku 17,5 MWe elektrárne Velika Ciglena. V podobnom období začalo s výstavbou pilotnej 50 kWe geotermálnej elektrárne Slovinsko.

Potenciál geotermálnej energie dokumentuje aj rozmach geotermálnych startupov. Tie najúspešnejšie vyzbierali na geotermálny rozvoj spolu už stovky miliónov eur. Je medzi nimi aj slovenský startup GA Drilling. 

Na Slovensku zatiaľ elektrickú energiu z geotermálnej energie nevyrábame, v uplynulom roku však došlo v tomto smere k výraznému míľniku. Projekt geotermálnej elektrárne v katastri obce Ľubotice získal kladné záverečné stanovisko v posudzovaní environmentálnej záťaže (EIA). Národná stratégia ani schémy podpory geotermálneho rozvoja však zatiaľ vytvorené neboli.

Perspektíva rastu

Portál ThinkGeoenergy očakáva v roku 2024 ďalší rast, prednostne mimo Európy. Veľké projekty by mali byť dokončené a zapojené do siete najmä v Keni, Indonézii, na Filipínach a Novom Zélande. Najmä v Indonézii sú očakávania veľké. Dosiahnutý nárast v kapacite za minulý rok totiž predstavoval menej ako štvrtinu stanoveného národného cieľa.

V Európe je pozornosť sústredená najmä na vykurovanie. Projekty nových geotermálnych elektrární sú v súčasnosti zastúpené v menšom objeme. Na Slovensku sa momentálne rozvíjajú dve geotermálne elektrárne, spomínaný zámer v Ľuboticiach a tiež projekt v okrese Žiar nad Hronom. Technologické predpoklady na výrobu elektrickej energie v súvislosti s teplotou a parametrami geotermálnej vody by mali mať aj projekty Ďurkov a Čižatice. 

Výbor Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku si  uvedomuje geotermálny potenciál krajín Únie. Vo svojej decembrovej správe pre Európsku radu a Európsku komisiu zdôrazňuje nutnosť všestranne rozvíjať geotermálne zdroje za účelom zabezpečenia dostupného a spoľahlivého zásobovania teplom a elektrickou energiou. Túto správu 18. januára schválil Európsky parlament drvivou väčšinou 96 % hlasov.

Comments are closed.