fbpx

Pokrok je nezastaviteľný a umelá inteligencia sa začína využívať vo viacerých oblastiach, geotermálnu energiu nevynímajúc. Jej využitie sa dá uplatniť od počiatočného prieskumu, cez realizáciu projektu, ale aj následne, počas prevádzky. To všetko s cieľom najmä znížiť riziko, náklady a tým umožniť investorom efektívnejšiu návratnosť.

Technológie a digitalizácia berú svet útokom a dôležitú úlohu v súčasnosti, ale aj pre budúcnosť, hrá umelá inteligencia. Do odvetvia geotermálnej energie prináša automatizáciu a modernizáciu, ktoré môžu investorom priniesť okrem iného presnejšie dáta, potrebné pri realizácii zámerov.

Inšpirácia, ako využiť technológie a systémy v praxi, sa pritom dá zobrať z ropného priemyslu, ktorý vŕtanie do zeme realizuje dlhodobo. Ťažba ropy prináša značné zisky a aj preto spoločnosti investujú veľa peňazí do výskumu. Tieto technológie na výskum, realizáciu a následnú prevádzku sú podobné, respektíve rovnaké, ako pri ťažbe geotermálnej energie.

A práve umelá inteligencia v oblasti obnoviteľnej energie má veľký priestor na zlepšenie, ukazuje výskum spoločnosti Precedenceresearch. Podľa dát sa očakáva, že od roku 2023 do 2032 narastie tento trh až o viac ako 800 percent na 114 miliárd amerických dolárov. Umelá inteligencia v geotermálnej energii ruka v ruke s investíciami tak v najbližších rokoch spoločne výrazne porastú.

Umelá inteligencia v geotermálnej energii z vesmíru

Už pri prvotnom určovaní vhodných miest na ťažbu pomáhajú technológie priamo z vesmíru. Kalifornská spoločnosť Beyond Limits vyvíja špeciálne kognitívne a softvérové technológie s umelou inteligenciou, vytvorené osobitne pre misie NASA.

Využitie sa našlo aj v geotermálnej energii, kde sa na základe analýzy a výpočtu dát dokáže presnejšie určiť vhodné miesto na vrt. Práve vytypovanie vhodnej lokality a s tým súvisiace parametre vrtu predstavujú najväčšie riziko projektu, aj preto, že táto časť zhltne približne 70 percent celkových nákladov.

Využitie umelej inteligencie v podaní americkej firmy porovnáva získané dáta s rizikom, ktoré sa spája s daným miestom. Celá analýza zaberie niekoľko hodín, prípadne len minúty, čo je výrazne menej oproti bežným praktikám, ktoré trvajú dni až týždne.  

Znížiť riziko neúspešného vrtu sa rozhodli aj v turecko-americkej štúdii, ktorá využíva na určenie geotermálneho potenciálu diaľkové snímanie, strojové učenie a umelú inteligenciu. Ich vyvinutý systém určuje, na základe povrchových prejavov vhodnosť miesta na vrt na každom pixele snímky. Testovanie v rámci štúdie vyšlo s presnosťou 92 až 95 percent.

Technológie vidia aj pod zemou

Plánovanie a realizácia geotermálneho vrtu by mali prebiehať čo najplynulejšie. Umelá inteligencia v geotermálnej energii je poháňačom aj projektu nemeckej spoločnosti OptiDrill, ktorý je financovaný grantom Európskej únie.

Umelá inteligencia a energetická efektivita
Umelá inteligencia v geotermálnej energii prináša svetlo pod zemou, ktoré pomáha zvládnuť vrt bez väčších problémov. (Zdroj: Shutterstock)

Spoločnosť pracuje na systéme, ktorý kombinuje umelú inteligenciu so strojovým učením a v reálnom čase zlepšuje vŕtanie, pomáha efektívnejšie predpovedať, ale aj riešiť problémy. Systém tak slúži ako mapa, ktorá sa neustále aktualizuje a pomáha pri hĺbení vrtu v skrytom podloží. Tým je možné dosiahnuť väčšie hĺbky pri vyšších teplotách a s nižšími nákladmi.

Britská spoločnosť Geminus zas prostredníctvom modelov, simulácií a na základe rôznych informačných tokov vytvára AI modely poskytujúce spätnú väzbu v reálnom čase. Všetko sa deje v priebehu sekúnd, čo vytvára značnú výhodu pri vrte a následnej inštalácii technológie – v porovnaní s bežnými možnosťami, ktoré často trvajú aj týždne.

Energetická efektívnosť dosiahnutá dátami

Nie nadarmo patrí texaský projekt Fervo Energy medzi najúspešnejšie svetové startupy v oblasti geotermálnej energie. Dohoda so spoločnosťou Google komercializovala ich pilotný úspech pri vybudovaní modernej geotermálnej elektrárne v Nevade.

Energetickú efektívnosť a fungovanie ich prevádzok podporuje aj umelá inteligencia, ktorá hrá dôležitú úlohu pri optimalizácii a skladovaní geotermálnej energie. Systém napríklad upravuje podľa potreby produkčnú krivku a uchováva energiu na dlhšiu dobu. To umožňuje konštantnú dodávku elektriny do siete aj pri systéme prepojenom s inými druhmi obnoviteľnej energie, ktoré sú závislé od slnečného žiarenia alebo vetra.

Umelá inteligencia v geotermálnej energii v réžii Fervo Energy však zďaleka nekončí. Zaujímavé je aj pridanie flexibilných prvkov do geotermálnych elektrární, ktoré pomáhajú zvyšovať výrobnú kapacitu a zároveň znižujú celkové náklady na sieťový systém.

Umelá inteligencia a technológie v geotermálnom vývoji
Geotermálne elektrárne čelia viacerým výzvam. Ich prevádzka musí prebiehať bez problémov. (Zdroj: Shutterstock)

Na efektívne fungovanie geotermálnej elektrárne sa zameriava aj japonská firma Toshiba ESS. Prostredníctvom dcérskej spoločnosti v Indonézii uzatvorili zmluvu na IoT službu, ktorá má zlepšovať mieru využitia energie.

Systém využíva AI na analýzu prevádzky v reálnom čase a hľadá anomálie, ktoré môžu predstavovať potenciálne problémy. Výsledkom demo verzie sú kratšie, menej časté odstávky a tiež zníženie miery nežiaducich situácií až o viac ako 20 percent.

Umelá inteligencia budúcnosťou odvetvia

Umelá inteligencia má nespochybniteľné miesto v geotermálnom vývoji, pričom sa odhaduje, že do roku 2025 bude AI v tomto odvetví využívať až 90 percent spoločností. Výhody sú totiž jasné, istejšie a presnejšie vrty či znižovanie nákladov a emisii pri budovaní prevádzok. 

Nápomocné sú aj modely využívané na efektívnu výrobu energie, predpovedanie rôznych anomálií, optimalizácia výkonu či skladovanie energie. Kombinácia výhod a modernizovanie odvetvia môžu prispieť k motivácii nových investorov k vstupu do odvetvia. 

Comments are closed.