fbpx

Vývoj v geotermálnom odvetví napreduje rýchlo s cieľom sprístupniť energiu zo zeme v čo najväčšej miere. Najúspešnejšie geotermálne startupy získali v uplynulom období miliónové investície, ktoré majú technologický pokrok zrýchliť. Medzi týmito inovatívnymi spoločnosťami je aj slovenský zástupca.

Geotermálnej energii na Slovensku sa darí. Dôkazom nie je len prvá slovenská geotermálna elektráreň, ktorá prešla procesom EIA, ale aj zaradenie slovenskej spoločnosti GA Drilling do pätice geotermálnych startupov s najväčším potenciálom.

Zaujímavosťou je, že viacerí kľúčoví investori do moderných konceptov na využitie geotermálnych zdrojov pochádzajú z ropného a plynárenského priemyslu. Súvisí to s tým, že mnoho ťažobných techník z tohto priemyslu je kritických aj pre ťažbu geotermálnej energie.

Päť svetových geotermálnych startupov, ktoré môžu zmeniť odvetvie a využívanie zelenej energie vo svete (zdroj: netzeroinsights.com)

Najúspešnejší geotermálny startup

Investície vo výške 185 miliónov eur vyniesli na vrchol rebríčka, pokiaľ ide o získané financovanie, americký projekt Fervo Energy. Vďaka horizontálnej technike vŕtania dokážu v jednej lokalite ťažiť geotermálnu energiu z viacerých vrtov naraz, čím znižujú riziko neúspešných prieskumných vrtov. Zároveň pomocou optických vlákien vo vrtoch dokážu sledovať v reálnom čase prietoky, teploty a tepelné výkony, čo predstavuje unikátny zdroj informácií o dianí pod zemou.

Pokročilá analýza dát uľahčuje identifikáciu vhodných geotermálnych zdrojov a maximalizuje efektivitu ťažby. Výsledkom výskumu a vývoja bol aj prvý komerčný kontrakt na dodávku geotermálnej elektrickej energie. V roku 2021 ho Fervo Energy uzavrel so spoločnosťou Google. Výsledkom bude výstavba 5 MW geotermálnej elektrárne na pohon dátového centra v Nevade. Na optimalizáciu chodu elektrárne bude dohliadať umelá inteligencia Google AI. Prvé prieskumné vrty uskutočnili v roku 2022.

Vrt realizovaný spoločnosťou Fervo Energy (zdroj: fervoenergy.com)

Kanadské podzemné radiátory

Geotermálny startup Eavor z Kanady získal na svoje projekty 170 miliónov eur. Patentovaná technológia Eavor-Loop funguje na princípe radiátora. Miesto ťaženia podzemnej vody vytvára pod povrchom rozvetvené siete potrubí, v ktorých samovoľne prúdi špeciálne upravená kvapalina.

Jedna inštalácia Eavor-Loop dokáže zabezpečiť teplo pre približne 16-tisíc domácností. Koncept sa pýši veľkou škálovateľnosťou. Vyvíjaná technológia ponúka širokú aplikáciu prakticky kdekoľvek, keďže nie je odkázaná na prirodzený výskyt geotermálnych kolektorov a priepustného horninového podložia. Geotermálnu energiu umožňuje ťažiť v neaktívnych ropných vrtoch, odstavených priemyselných komplexoch ako aj v nových projektoch na zelenej lúke.

Technológiou Eavor-Deep sa navyše dokázali v januári 2023 dostať až do hĺbky vyše piatich kilometrov. V marci 2023 podpísali dohodu o spolupráci na projekte elektrárne s inštalovanou kapacitou 200 MW v Kalifornii. V tom istom mesiaci zároveň Evaor získal investičný stimul vo výške 91,6 milióna eur z Inovačného fondu EÚ na prvý komerčný projekt realizovaný v Nemecku.

Testovacie centrum Eavor-Lite (zdroj: eavor.com)

Francúzske zelené lítium

Na severe Alsaska vo Francúzsku sa nachádza projekt viacúčelového využívania geotermálnych zdrojov. Lithium de France, najmladší zo startupov v tomto zozname, vyvíja technológiu na extrakciu lítia z geotermálnej vody

Princíp myšlienky, na ktorú od roku 2020 vyzbierali 57 miliónov eur, spočíva v dvojakom využití podzemnej vody. Tá najskôr odovzdá teplo vo výmenníku tepla pre vykurovanie domácností a následne putuje do jednotky na separáciu a čistenie lítia. Vďaka nízkym emisiám má takéto lítium prívlastok zelené a prispieva k znižovaniu uhlíkovej stopy batériového priemyslu.

Schéma technológie na extrakciu lítia z geotermálnej vody (zdroj: lithiumdefrance.earth/en)

Energetické vlny z USA

Medzi úspešné geotermálne startupy patrí aj Quaise Energy z USA kombinujúci konvenčnú technológiu vŕtania s inovatívnym prístupom. Na vrty vo väčšej hĺbke využíva energetické vlny s milimetrovými vlnovými dĺžkami, ktoré roztavia a odparia vrstvy hornín a iného materiálu hlboko v zemskej kôre. Firma ako jediná na svete deklaruje možnosť dostať sa do hĺbky až 20 km k zdrojom tepla s teplotou vyše 500 °C. Aj keď projekty tohto typu brzdia najmä obrovské investičné náklady, Quaise Energy sa snaží prísť s riešením, ktoré umožní realizovať koncept globálne. 

Vďaka dosiahnutiu extrémnych hĺbok sa eliminuje potreba špecifických lokalít pre ťažbu geotermálnej energie. Vysoká teplota zdroja umožní nahradiť výrazne viac fosílnych palív. A to vďaka aplikáciám, kde doteraz energia zo zeme nebola ekonomicky schodnou alternatívou kvôli relatívne „nízkej“ teplote zdroja. Prvú vŕtaciu súpravu prevádzkových rozmerov plánujú predstaviť v roku 2024.

Ukážka z testovania vŕtania pomocou energetických vĺn (zdroj: quaise.energy)

Slovenská plazmová technológia

Perspektívnym geotermálnym startupom je v prehľade, ktorý zostavil Net Zero Insights, aj slovenská spoločnosť GA Drilling. Firmu založila štvorica Slovákov ešte v roku 2008. Odvtedy sa im podarilo získať finančnú podporu vo výške 13 miliónov eur.

Ich vyvíjaná technológia PLASMABIT kombinuje opäť konvenčný spôsob vŕtania s bezkontaktným. Inovatívnym prvkom je pulzná plazmová vrtná hlava. Spolu s technológiou ANCHORBIT na pohyblivé ukotvenie vŕtacieho mechanizmu, úspešne testovanou v apríli tohto roku, má systém umožniť ekonomicky výhodnú ťažbu až do hĺbok na úrovni 10 kilometrov. V takýchto hĺbkach je možné využívať geotermálne zdroje už prakticky kdekoľvek, čo zdôrazňuje aj skratka v názve startupu GA – Geothermal Anywhere.

Hlavné prvky technológie PLASMABIT z dielne GA Drilling (zdroj: gadrilling.com)

Comments are closed.