fbpx

Technológia, ktorá sprístupní geotermálnu energiu bez ohľadu na geologické zloženie, sa dočkala prvého komerčného využitia v praxi. 

Jednou z prekážok ešte dynamickejšieho rozvoja geotermálnej energie je, že pri súčasných technológiách je jej čerpanie v geologicky náročnejších štruktúrach finančne nedostupné. Pozornosť investorov sa preto v prvom rade upriamuje na najvhodnejšie oblasti, kde je priepustné (puklinové) horninové podložie a zároveň sa tam vyskytujú zásoby geotermálnej vody, ktorá je médiom na prenos tepla. 

Spoločnosť Eavor však pracuje na priekopníckej technológii, ktorá má sprístupniť geotermálnu energiu kdekoľvek na svete. Jej podstatou je využitie tepla zemského jadra bez nutnosti výskytu prirodzeného hydrogeometárlneho kolektora. 

Uzavretý systém vrtov, ktorý ako patent navrhol Eavor, funguje ako akýsi podzemný radiátor. Od okolitého teplého prostredia sa ohrieva kvapalina privedená do systému. Tou môže byť obyčajná voda, cirkujúca v tomto okruhu. Výhodou je, že na základe fyzikálnych princípov má táto voda po prijatí tepelnej energie tendenciu prirodzeným tlakom stúpať k zemskému povrchu. To uľahčuje jej čerpanie a využitie na výrobu energie.

Od Eavor-Loop technológie si sľubujú na tretíkrát úspech

Start-up, do ktorého v minulosti investovali aj ropné spoločnosti, teraz ohlásil zlomový moment. V nemeckom Bavorsku sa prvýkrát ich technológia Eavor-Loop dočká komerčného využitia. 

„Tento pilotný projekt má slúžiť ako priekopník masívneho rozšírenia geotermálnej energie s využitím Eavor-Loop technológie v Nemecku a v Európe. Jej potenciál je významne prispieť k energetickej bezpečnosti a klimatickej neutralite,“ vyhlásil Andreas Gahr, spolumajiteľ spoločnosti Eavor Erdwärme Geretsried, ktorá projekt nemeckej geotermálnej elektrárne realizuje.

Eavor-Loop je technológia, kde rozvetvená potrubná sústava  jednoducho „zbiera“ teplo prirodzene sa vyskytujúce v hlbokom podloží. Vďaka zväčšenej ploche môže toto teplo prijať značné množstvo teplonosného média.. Na rozdiel od tradičných postupov nie je nutné skúmať, či je v podloží prítomná voda, technológia tak nie je obmedzená na geografické oblasti. To je predpoklad globálneho rozšírenia konceptu.

Projekt bude už tretím pokusom bavorského mestečka Geretsried o využitie geotermálnej energie. Predchádzajúce dva prieskumné vrty nenarazili na zdroj podzemnej vody s dostatočným prietokom. Ekonomicky by sa projekt nevyplatil. 

Vrty však potvrdili vysoký geotermálny gradient, ktorý sa dokáže zužitkovať práve vďaka konceptu  Eavor-Loop. „Po dvoch neúspešných pokusoch s tradičnou technológiou sme veľmi zvedaví, ako bude tento projekt pokračovať. Pre náš región a pre Bavorsko je využívanie geotermálnej energie nevyhnutným krokom k úspešnej energetickej transformácii,uviedol starosta Geretsriedu Michael Müller. 
 
Projekt predpokladá využitie štyroch geotermálnych vrtov, ktoré budú prepojené v hĺbke 5 000 metrov. Dokončenie geotermálnej elektrárne sa očakáva v januári 2024 a jej spustenie v marci toho istého roka. 

Comments are closed.