fbpx

Priepasť medzi producentmi energie z geotermálnych zdrojov a ropnými spoločnosťami, ktoré prispievajú k znečisťovaniu ovzdušia fosílnymi palivami, snáď už nemôže byť väčšia. No zdá sa, že tieto dva rozdielne svety by sa mohli začať zbližovať. Cestu k možnej spolupráci otvára najmä podobnosť využívanej vrtnej technológie v oboch odvetviach, ako aj tlak na znižovanie uhlíkovej stopy, ktorý je pri veľkých znečisťovateľoch ešte znásobený.

Pozornosť v tomto smere vzbudila nedávna informácia, keď ropní giganti BP a Chevron (členovia sedemčlennej „Big Oil“ skupiny – najväčších firiem v odvetví) oznámili, že sa budú podieľať na 40-miliónovom investičnom kapitále pre start up Eavor Technologies.

Kanadská firma pracuje na riešení, ktorým chce značne rozšíriť využívanie geotermálnej energie, predstavujúcej čistý obnoviteľný zdroj bez emisnej stopy. Že spoločnosť získala podporu práve od ropných gigantov, ktorí stoja takpovediac na opačnej strane barikády, nemusí byť podľa odborníkov nevyhnutne prekvapenie.

„Zoberme si volatilitu na trhoch s ropou a najmä čoraz väčší dôraz kladený na témy klimatickej zmeny a udržateľnosti životného prostredia. Niektoré veľké spoločnosti sa prebudili, vidia, že energetická transformácia zmení aj to, ako bude vyzerať ich biznis,“ hovorí Tim Latimer, šéf spoločnosti Fervo Energy. Tá patrí k rozširujúcemu sa zoznamu firiem, ktoré sa v uplynulých rokoch začali venovať rozvoju geotermálnej energie.

Aj ropný biznis „ozelenie“

Ropné spoločnosti majú množstvo skúseností s hĺbením vrtov. Technológia, ktorú používajú, sa veľmi nelíši od tej pri ťažbe geotermálnej energie, čo podporuje víziu prepojenia odvetví. Za poslednú dekádu sa navyše zlepšili technológie a pribudli aj modernejšie postupy.

„Pokiaľ ide o časovú náročnosť, vŕtanie sa za poslednú dekádu zrýchlilo desaťnásobne,“ uvádza Latimer. „Keď sa na to pozrieme z technologického, ale aj finančného hľadiska, je logický krok, aby sa poznatky a skúsenosti ropných firiem využili v geotermálnej oblasti,“ dopĺňa pre CNBC Joe Scherer, CEO spoločnosti GreenFire Energy, ktorá dodáva technológiu umožňujúcu pretvárať pôvodne ropné vrty na geotermálne projekty.

Najväčšie ropné spoločnosti čaká zelená transformácia, geotermálna energia pre ne vzhľadom na podobnosť technológií predstavuje prirodzenú cestu (zdroj: Shutterstock)

Jedným z technologických riešení, ktoré do geotermálnych projektov prichádza z „ropného sveta“, je horizontálne vŕtanie v zemi. Ťažba geotermálnej energie bola dosiaľ najmä o hlbokých vertikálnych vrtoch. Ropné firmy však dokážu vŕtať nielen smerom nadol, ale aj do strán, čo umožňuje ľahšie preskúmať širšiu plochu pod povrchom. V prípade geotermálneho projektu to znamená lepšiu možnosť dostať sa ku kolektoru.

Ropné spoločnosti budú environmentálne priaznivé projekty podľa všetkého čoraz hojnejšie vyhľadávať. Súvisí to s ich cieľmi zmenšovať negatívny vplyv na životné prostredie. Spoločnosti BP a Shell sa napríklad zaviazali, že do roku 2050 budú uhlíkovo neutrálne, Shell má zároveň do roku 2025 investovať až štvrtinu svojich celkových výdavkov do nízkouhlíkovej energie. Chevron a Exxon (USA) síce zatiaľ takýto odvážny cieľ nedeklarovali, ale takisto avizovali výrazné zníženie emisií uhlíka. Chevron na to dokonca vyčlenil miliardu dolárov.

„Tieto firmy sú pod čoraz väčším tlakom. Nezanedbateľný nie je pri tom ani fakt, že mladí ľudia sa v dnešnej dobe už veľmi nehrnú pracovať pre spoločnosti, ktoré znečisťujú planétu,“ hovorí Latimer.

Ako mobily v 90. rokoch

Zástupcovia z odvetvia sa zhodujú, že geotermálnu energiu čaká aj vďaka príchodu nových hráčov a kapitálu značný rozvoj.

„Využívať geotermálnu energiu všade na Zemi je futuristická myšlienka, no využívať ju tam, kde sú na to vhodné podmienky, to je myšlienka súčasnosti. S novými technológiami vrátane tej našej by sme mohli v najbližších 15 rokoch zdvojnásobiť objem využívanej geotermálnej energie,“ predpokladá Joe Scherer z GreenFire Energy. „Odhaduje sa, že 98 % geotermálnej energie nie je možné dostatočne vyťažiť konvenčnými, dnešnými spôsobmi. Naším cieľom je ísť po tých 98 percentách,“ dopĺňa.

Geotermálnu energiu môžeme prirovnať k mobilným telefónom v 90. rokoch – boli to veľké zariadenia s obrovskými tlačidlami, ktoré si mohol dovoliť málokto. Teraz má skoro každý v ruke smartfón.

Technológiu GreenLoop predstavili v roku 2019. Využíva viacero pracovných kvapalín, ktoré sa ohrievajú priamo v niekoľkokilmetrovej hĺbke (zdroj: GreenFire Energy)

Projekty posúva dopredu jednak znižovanie rizika, ktoré súvisí s modernejšou technológiou, a tiež pribúdajúci investori ochotní financovať nákladnú realizáciu.

Latimer zároveň upozorňuje na dôležitú úlohu vlád. „Keď si vezmeme v minulosti rýchly nárast solárnej a veternej energie – úloha vlád tu bola kľúčová: štáty poskytli dotácie, boli aj prvými zákazníkmi. Tento istý model môžeme zopakovať pri geotermálnej energii,“ tvrdí šéf Fervo Energy.

„Hovoríme najmä o výrobe elektriny, ale je tu aj druhá oblasť – produkcia tepla, kde so slnkom a vetrom nemôžeme masovo počítať. Tieto zdroje navyše vyžadujú veľkú kapacitu batérií, aby nahromadenú energiu bolo kde uskladniť,“ hovorí John Redfern, šéf Eavor Technologies.

S čím pracuje Eavor a ostatní

Otázkou za milión teraz je, ktoré z riešení geotermálnych startupov bude revolučné a či vôbec niektoré. Spomínaný koncept Eavor Technologies, do ktorého investovali ropné firmy BP a Chevron, je o uzatvorenom systéme potrubia, ktorá sa v hĺbke s dostatočnou teplotou horizontálne rozvetvuje. Do zeme sa cez uzatvorené potrubie posiela studená voda, ktorá sa v podloží ohreje zemským teplom a naspäť sa vracia už horúca tekutina, ktorá sa dá využiť na výrobu elektriny či tepla. Ide vlastne o princíp radiátora. 

Koncept kanadskej firmy je v prvotnej etape, využíva rozvetvené horizontálne vrty absorbujúce energiu v hĺbke z väčšej plochy (zdroj: Eavor Technologies)

Na rozdiel od štandardných geotermálnych projektov sa voda vôbec nezískava z kolektora – horninového podložia, ani sa do podložia neinjektuje. „Nie je teda ani potrebné robiť frackovanie – vytvárať pukliny v štruktúre (ako pri EGS projektoch, pozn. red.). Je to najčistejší spôsob využitia geotermálnej energie. Voda je v uzavretom potrubí, neprichádza do styku s horninami, neznečisťuje sa. Ohrev pracovnej kvapaliny sa deje teplom z podložia tým, že sa potrubie rozvetvuje,“ približuje Redfern. Horúca voda stúpa podľa fyziky na povrch prirodzene, nie sú nutné čerpadlá, ktoré by inak tiež spotrebúvali energiu.

Eavor Technologies bude investovať stovky miliónov dolárov na realizáciu svojho projektu a jeho možnú komerčnú prevádzku.

Riešenie od spoločnosti patrí do kategórie „pokročilých geotermálnych systémov“ – AGS (Advanced Geothermal Systems). V terminológii poznáme ešte EGS (Enhanced Geothermal Systems), ktoré predstavuje spomínané vtlačenie kvapaliny do horúceho podložia suchých hornín a vytvorenie umelého kolektora. Z neho sa následne čerpá horúca voda.

V odvetví sa okrem toho vyskytujú „základné“ geotermálne systémy využívajúce prirodzené kolektory. Ide o vrty, ktoré priamo smerujú k horúcej tekutine, objavenej v hĺbke. Táto sa ťaží, premieňa na elektrinu a teplo a po využití spravidla reinjektuje späť do kolektora. Je to model známy napríklad z Islandu, ale aplikuje sa aj na Slovensku a počíta sa s ním aj pri projektoch prvých geotermálnych elektrární, ktoré pripravuje spoločnosť PW Energy.

Späť však k AGS a EGS: ďalší z geotermálnych inovátorov – Sage Geosystems – pracuje na zaujímavom koncepte prepojenia oboch riešení. Konkrétne navrhuje široký geotermálny vrt, cez ktorý sa do podložia vtlačí voda a vytvorí sa umelý kolektor. Voda sa z neho nebude ťažiť, ale prítomné teplo sa využije na ohrev kvapaliny prúdiacej v uzatvorenom potrubí umiestnenom priamo vo vrte.

Kto prinesie prelomové riešenie

Inovácií pribúda a poháňa ich nepochybne aj badateľný rozvoj geotermálnej energie najmä v posledných piatich rokoch. Mladé firmy de facto súperia, ktorá z nich prinesie pre odvetvie riešenie aplikovateľné pokiaľ možno v čo najväčšej škále. To znamená v prijateľnej nákladovej rovine a ideálne realizovateľné kdekoľvek.

Mimo hry nie je v tomto smere ani Slovensko. Domáca firma GA Drilling pracuje už niekoľko rokov na novej vŕtacej technológii pomocou plazmy, čo by umožnilo dostať sa do väčších hĺbok rýchlejšie, za menšie náklady a využívať tak geotermálnu energiu jednoduchšie.

Slovenská firma GA Drilling pracuje na vývoji plazmového vŕtania, ktoré by umožnilo čerpanie geotermálnej energie z väčšej hĺbky (zdroj: GA Drilling)

Z čoraz väčšej blízkosti celý tento proces pozorujú aj ropní giganti. Ako Chevron. Jeho prezidentka Barbara Burgerová je presvedčená, že ďalšie nové riešenia pre geotermálne systémy budú pribúdať. „Pravdepodobne nebude všetky odpovede a patenty vlastniť jedna spoločnosť. Takže si bude na čo staviť,“ hovorí.

Odborníci predpokladajú, že v budúcnosti by sme z geotermálnej energie mohli vyrábať 10 – 20 percent elektriny. Odvážnejší odhad hovorí až o polovici celkovej spotreby. Nemusí ísť o nereálny scenár. Už teraz – bez nových technologických riešení – predstavuje podľa výpočtov súčasný energetický potenciál EGS v USA až 100 elektrických gigawattov (GWe). Je teda asi 25-krát vyšší ako je súčasná reálna kapacita geotermálnych elektrární v krajine, ktorá je svetovým lídrom v inštalovanom výkone pri výrobe elektriny z geotermálnych zdrojov. Na ilustráciu, výkon 100 GWe by umožnil zásobovanie 100 miliónov domácností čistou, obnoviteľnou energiou zo Zeme.

Comments are closed.