fbpx

Päťdesiatka poľských samospráv získala dotácie z národného podporného mechanizmu pre životné prostredie a vodné hospodárstvo. Štátna podpora vyše 150 miliónov eur umožňuje rozvíjať geotermálne vykurovanie s cieľom ekologizovať poľské teplárenstvo. Úspešným príkladom je aj mesto Piastów.

Piastów leží v srdci Poľska neďaleko Varšavy. Mesto s vyše 23-tisíc obyvateľmi odštartovalo ešte v roku 2017 program „Lepšia klíma pre Piastów“. Súčasťou programu sú napríklad rozvoj zelenej infraštruktúry, bezplatná verejná doprava a energetická transformácia smerom k obnoviteľným zdrojom energie.

Za posledných šesť rokov mesto finančne podporilo svojich obyvateľov pri výmene viac než 300 starých kotlov za modernejšie zariadenia a tepelné čerpadlá. Pred tromi rokmi sústredil Piastów ešte viac pozornosť na geotermálnu energiu, keďže pre iné obnoviteľné zdroje nemá vhodné podmienky.

„Do geotermálnej energie vkladáme veľkú nádej, že v priebehu niekoľkých rokov privedie Piastów do situácie, keď sa stane zeleným mestom čistej energie. Tak je načrtnutá vízia v našom pláne strategického rozvoja,“ ozrejmil starosta mesta Grzegorz Szuplewski.

Pomalý rozbeh s úspešným koncom pre geotermálne vykurovanie

Prvýkrát sa Piastów uchádzal o štátnu podporu v roku 2018. V konkurencii ďalších 9 projektov neuspel a nedostal sa do pätice podporených zámerov. Bez štátnej podpory nebol geotermálny rozvoj realizovateľný.

Prelom nastal v roku 2020, keď došlo k navýšeniu finančných prostriedkov. V novej výzve Národného fondu pre ochranu životného prostredia a vodné hospodárstvo (NFOŚiGW) zameranej na podporu geotermálneho vykurovania skončili v hodnotení 35 projektov na prvom mieste.

V auguste 2021 podpísali kontrakt na prvý vrt Piastów GT-1. Vŕtacie práce sa začali v marci 2023. Náklady vo výške takmer 3 milióny eur boli plne pokryté získanou dotáciou od NFOŚiGW.

Vrt je hlboký necelé 2 kilometre. Teplotu vody očakávali na úrovni 43 – 47 °C.

Poľsko geotermálna tepláreň
Zábery z konštrukcie geotermálneho vrtu Piastów GT-1 (zdroj: www.rynekinfrastruktury.pl)

Pripravení na vlastnú geotermálnu tepláreň

V novembrovom rozhovore pre portál CEEnergy News starosta priznal, že je voda teplejšia ako očakávali. Aktuálne plánujú druhý vrt a projekt novej geotermálnej teplárne s rozšírením vykurovacej siete v meste. V tomto nadväzujúcom projekte sa môžu spoliehať na dotáciu vo výške 50 % nákladov. 

Finančnú podporu poskytla aj Európska investičná banka. Prostriedky vo výške 1,2 milióna eur získalo mesto v rámci programu ELENA (European Local ENergy Assistance) pre projekt Lepšia klíma pre Piastów – Mesto udržateľného rozvoja 2030. Ten potrvá až do konca roka 2025.

Komplexná podpora pre geotermálne vykurovanie v Poľsku

Poľské Ministerstvo klímy a životného prostredia slúži ako inšpirácia pre geotermálny rozvoj. Do roku 2040 ráta so vznikom celkovo 53 nových teplární. Pre viaceré rozbehnuté projekty je štátna podpora kľúčová.

Vo výzve z roku 2020, v ktorej uspel aj Piastów, bolo podporených spolu 15 poľských samospráv. Celková podpora štátu predstavovala 52,5 milióna eur. 

V závere vlaňajška bola vyhodnotená aj druhá výzva NFOŚiGW s rozpočtom navýšeným na 98,2 milióna eur. Uspelo v nej ďalších 30 lokalít. Spolu s 5 samosprávami, ktoré získali dotácie ešte v roku 2018, tak bolo podporených už 50 geotermálnych projektov.

Geotermálne vykurovanie dotácie
Zoznam lokalít podporených v prvej (oranžová) a druhej (červená) výzve NFOŚiGW poľského Ministerstva klímy a životného prostredia (zdroj: www.gov.pl)

Geotermálne vrty sa budú realizovať aj v blízkosti slovenských hraníc, napríklad v mestách Brzesko či Krakow. Zaujímavosťou je, že pri obci Jasienica, ktorá uspela v prvom kole a nachádza sa tiež neďaleko slovenského územia, zdroj horúcej vody pri prieskumnom vrte zatiaľ nenašli. Objavili však ložiská metánu, ktoré otvárajú možnosť kombinovanej výroby elektriny a tepla.

Možnú kombináciu dotovaných geotermálnych vrtov s ďalším využitím predstavilo aj mesto Sochaczew. So štátnou podporou 14 miliónov eur, časť vo forme nenávratného príspevku a časť vo forme zvýhodnenej pôžičky, nebudú podzemnú vodu využívať len na geotermálne vykurovanie, ale aj ako zdroj pitnej vody. Geotermálna tepláreň by mala stáť do roku 2026.

Vďaka cielenej štátnej podpore vzrástla inštalovaná geotermálna kapacita v Poľsku od roku 2020 o 74 %, z 74 MW na 129 MW. Uviedla to Beata Kępińska, prezidentka PSG (Poľská geotermálna spoločnosť), na decembrovom Poľskom geotermálnom kongrese

„Geotermálna energia je v porovnaní s inými zdrojmi stále dostupnejšia,“ dodala Kępińska. Využitiu energie zo zeme dominuje v krajine geotermálne vykurovanie, ale na kongrese zazneli aj plány na rozvoj geotermálnych elektrární. 

Príkladom sú geotermálne kúpele Chochołowskie Termy. V polovici tohto roka dôjde k testovaniu ich potenciálu na výrobu elektriny. Ak sa potvrdia predbežné odhady, vyrobená elektrická energia by mohla pokryť štvrtinu spotreby areálu.

Comments are closed.