fbpx

Energetická kríza v Európe ženie krajiny k rýchlejšiemu hľadaniu bezpečných, lokálnych palív na čele s obnoviteľnými zdrojmi. Z pohľadu rozvoja geotermálnej energie sa k zásadným krokom odhodlalo Poľsko, ktoré investuje do roku 2050 miliardy eur v rámci schváleného strategického plánu.

Náš severný sused nepatrí zďaleka k lídrom, pokiaľ ide o zastúpenie obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe.

Poliaci sa desaťročia spoliehali predovšetkým na lacné uhlie a lignit. Prísne európske kvóty a cenová nestabilita fosílnych palív sú však popri dlhodobej snahe o ochranu životného prostredia novým hnacím motorom k energetickej transformácii. Poľsko pri nej staví aj na geotermálnu energiu, ktorú podporí cez viacero programov.

Chuť rozvinúť opomenutý zdroj

Pred niekoľkými týždňami vláda prijala strategický dokument – „cestovnú mapu“, ktorú pripravilo Ministerstvo životného prostredia. Ide o dlhodobý rozvojový program orientovaný na využívanie geotermálnej energie, primárne dostupnejších podpovrchových zdrojov. Počíta sa s investíciou až 50 miliárd zlotých (10,5 miliardy eur) v období do roku 2040 s perspektívou do roku 2050.

„Dokument pozostáva z deviatich bodov zohľadňujúcich potenciál plytkej geotermálnej energie využívajúcej najmä zemné tepelné čerpadlá vo výkonovom rozsahu do 30 kW a potom nad 200 kW. Program podporuje využívanie energie z plytkých častí Zeme, teda z hĺbky až 150 metrov, ktorá je k dispozícii 365 dní – ide o stabilný a bezpečný obnoviteľný zdroj energie,“ povedal Piotr Dziadzio, námestník ministerky, ktorý je zároveň hlavným štátnym geológom.

Na strategickom koncepte rozvoja geoterme pracoval tím hlavného geológa Piotra Dziadzia, ktorý pôsobí na Ministerstve životného prostredia (zdroj: gov.pl).

Program na jednej strane počíta napríklad s financovaním vývoja efektívnejšej technológie tepelných čerpadiel, na druhej strane sa zameria priamo na podporu využívania zdrojov, či už nízko-, stredne- alebo vysokoteplotných vrátane binárnych systémov respektíve oblastí s vyhovujúcim horúcim podložím, no bez výskytu vody (HDREGS systémy).

Materiál sa venuje aj otázkam ukladania získanej energie (tepla) v skalných masívoch, prieskumu existujúcich vrtov a možného umiestnenia tepelných výmenníkov v nich, využívania odpadového tepla z kogeneračných zariadení aj povrchových vôd, ako aj legislatívnym zmenám, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť celé odvetvie. Jedným z bodov je tiež program poistenia voči investičným rizikám v geotermálnych projektoch, ktorý má takisto stimulovať záujem investorov, sumarizuje web ThinkGeoenergy.

Z takmer nuly stúpať k viacpercentnému podielu

Dokument je v súlade s národným energetickým plánom a jeho cieľom je koordinovať na úrovni štátu všetky oblasti, ktoré sa týkajú získavania čistej energie zo zeme vrátane výskumu, realizácie, implementácie pilotných projektov, ako aj edukácie a propagácie.

Dziadzio pripomenul, že geotermálna energia ako cenný obnoviteľný zdroj umožňuje nezávislosť a energetickú bezpečnosť krajiny. Aktuálne v Poľsku predstavuje len 0,3 percenta z celkového energetického mixu a podľa námestníka postupne cielia k „niekoľkým percentám“.

Geotermálne vrty neďaleko mesta Zakopane realizovali začiatkom 90. rokov, dnes tu stojí najväčšia poľská geotermálna tepláreň (zdroj: geotermia.pl)

Ide tak o oveľa väčšie ambície ako Poľsko stihlo naplniť v posledných rokoch. Z plánovaného objemu využívania geotermálnej energie v akčnom pláne z roku 2010 totiž Poliaci dosiahli len pätinu. Vo svojej správe to pripomenul Najvyšší kontrolný úrad, ktorý tiež dodal, že geotermálne zdroje by pri lepšom využití dokázali v Poľsku pokryť aj polovicu potreby tepla, informovalo miestne médium.

Najviac tepla z geotermu aktuálne v Poľsku vyrába najstaršia a najväčšia prevádzka, ktorá sa nachádza neďaleko slovenských hraníc – v regióne Podhalie. Ide o vrty v lokalite Bańska Nižna a okolí, neďaleko Zakopaneho.

Odberateľom vlani prevádzkovateľ – Geotermia Podhalańska – predal 509-tisíc gigajoulov tepla. Do siete bolo pripojených 1 510 zákazníkov a celkovo 1 805 objektov. Objednaný výkon sa zvýšil na 75,71 MW. Zariadenie je v prevádzke od roku 1994, teplota vody z vrtov na ústí dosahuje v priemere 86 stupňov Celzia. Je navyše len málo mineralizovaná a na viacerých miestach vyviera na povrch pod vlastným tlakom, čo umocňuje vyhovujúce podmienky.

Poľsko má získať 53 nových teplární

V spomínaných vyše 10 miliardách eur určených na podporu sú zahrnuté aj potenciálne granty a zdroje z EÚ, ktoré Poľsko čerpalo aj dosiaľ.

Štát chce výhľadovo prispieť zhruba štvrtinou z celkových kapitálových výdavkov (približne 2,5 miliardy eur), a to zo štátneho rozpočtu, Národného fondu na ochranu životného prostredia a vodného hospodárstva, Národného centra pre výskum a vývoj a ďalších zdrojov.

Poľský rezort životného prostredia upozorňuje, že 40 – 55 percent územia krajiny zahŕňa rôzne typy geotermálnych rezervoárov, ktoré sa dajú využiť. Podľa údajov ministerstva bolo do roku 2016 v Poľsku spustených deväť geotermálnych teplární (lokality Pyrzyce, Stargard, Uniejów, Poddębice, Bańska Nižna, Mszczonów, Kleszczów, Cudzynowice a Karpniki). Nová stratégia ráta s tým, že ich do roku 2040 vznikne 53.

Po rokoch sa aktuálne do prevádzkovej fázy dostáva geotermálna tepláreň v meste Toruň (zdroj: Shutterstock).

Za posledných sedem rokov nepribudla v Poľsku žiadna nová geotermálna tepláreň. Súvisí to aj s dĺžkou povoľovacích procesov a náročnosťou projektov (realizácia geotermálnej teplárne trvá aj tu v priemere zhruba šesť rokov). Podporný program v krajine však beží, štát ho realizuje primárne prostredníctvom Národného fondu na ochranu životného prostredia a vodného hospodárstva.

Počas rokov 2016 – 2019 sa o podporu uchádzalo desať projektov, päť z nich sa dostalo do ďalšej fázy vypracovania projektovej dokumentácie. V troch mestách – Sieradz, Koło a Konin – už začali s výstavbou geotermálnych teplární. V Sieradzi ide o zariadenie využívajú kombinovane geotermálnu energiu a biomasu, podľa plánov sa tu má spustiť prevádzka na jeseň budúceho roka.

Už toto leto sa do prevádzky dostáva geotermálna tepláreň v meste Toruň, ktorej komplikovaný príbeh sa začal ešte pred 15 rokmi. Pre pochybné financovanie prišiel v minulosti o podporu z Národného fondu na ochranu životného prostredia a vodného hospodárstva a na dlhšie sa zastavil, aktuálne je však už dokončený. 

Samosprávam zvýšili dotácie

Národný fond na ochranu životného prostredia a vodného hospodárstva spustil pred dvomi rokmi nový prioritný program „Zabezpečenie prístupu k termálnym vodám v Poľsku“, rozpočet predstavoval 63 miliónov eur a zahŕňal spolufinancovanie vo forme dotácií až do výšky 100 percent oprávnených nákladov.

Program bol určený pre samosprávy a ich združenia. V roku 2021 v rámci tohto programu podpísalo zmluvy na realizáciu nových geotermálnych vrtov 15 obcí.

Vlani štát spustil aj pomoc samosprávam s posudzovaním ich geotermálneho potenciálu. Vďaka projektu dostanú stanovisko od geologického úradu. Celkovo sa o takýto posudok zaujímalo 150 samospráv, 65 z nich dostalo kladné stanovisko.

Práve pre veľký záujem o tento program nedávno štát navýšil jeho rozpočet o ďalších takmer 38 miliónov eur a výzva na predkladanie žiadostí sa predĺžila do konca septembra 2022.

Comments are closed.