fbpx

Slovník pojmov

  • Hot dry rock

    Teplo suchých hornín, pri ktorých sa prenos tepla na povrch z hornín uložených v hĺbke zabezpečuje teplonosnou látkou – spravidla obyčajnou vodou recirkulujúcou cez umelo vytvorený štrbinový výmenník tepla medzi dvoma vrtmi.
  • Hydrogeotermálne zdroje

    Podzemné systémy horúcej vody alebo pary.