fbpx

Slovník pojmov

 • Vodná vrstva

  Vrstva priepustného piesku, kameňa alebo štrku.
 • Vŕtanie do Zeme

  Činnosť, ktorej cieľom je získať prístup ku geotermálnym zdrojom, zvyčajne pomocou zariadení na ťažbu ropy a zemného plynu, ktoré boli upravené tak, aby spĺňali geotermálne požiadavky.
 • Výdatnosť geotermálneho zdroja

  Predstavuje množstvo geotermálnej vody, ktorú zdroj poskytuje za konkrétnu časovú jednotku (uvádza sa v litroch za sekundu alebo v kubických metrov za hodinu). Informáciu o výdatnosti dopĺňa, či voda vyteká voľne alebo sa čerpá.
 • Výmenník tepla

  Zariadenie, ktoré je súčasťou  geotermálneho energetického systému (GES), v ktorých prebieha tepelná výmena, teda odovzdávanie tepla medzi teplonosnými látkami – z teplejšej (geotermálny zdroj) do chladnejšej. Umožňuje využitie takého množstva tepla z pôvodného zdroja, ktoré je potrebné.
 • Výparník

  Zariadenie, ktoré slúži na tvorbu pary pri stálom tlaku z predhriatej vody.