fbpx

Slovník pojmov

 • Gejzír

  Termálny prameň, z ktorého vystrekujú prúdy horúcej vody a pary do vzduchu.
 • Geológia

  Je jedna z geo-vied, zaoberá sa vývojom, stavbou, zložením a vlastnosťami Zeme.
 • Geotermálna elektráreň

  Sústava technologických zariadení, pomocou ktorých sa čerpaná geotermálna energia využíva na výrobu elektrickej energie (a zostatkového tepla). Energetický potenciál energie z podložia sa využíva na produkciu tlaku, ktorý poháňa turbínu generátora.
 • Geotermálna energia

  Tepelná energia pod zemským povrchom pochádzajúca ešte z čias formovania planéty. Zvnútra Zeme prestupuje k povrchu a vyžaruje do priestoru. Ide o netradičný zdroj obnoviteľnej energie s prakticky nevyčerpateľným potenciálom.
 • Geotermálne pole

  Tepelná zóna, v ktorej horninové podložie a jeho formácia umožňuje akumulovať tekutinu (voda, para) umožňujúcu využitie geotermálnej energie. Na prenos tepla vplývajú geologické a hydrologické vlastnosti v území.
 • Geotermálny

  Súvisiaci s vnútorným teplom Zeme.
 • Gradient

  (tepelný/geotermálny)  Vyjadruje teplotný nárast na jednotku hĺbky. Priemerná hodnota dosahuje 30 stupňov Celzia na jeden kilometer. Hodnotu ovplyvňujú rôzne faktory, v oblastiach s vulkanizmom býva spravidla gradient vyšší (do 70°C), naopak v oblastiach pevninských štítov nižší (k 15°C).