fbpx

Slovník pojmov

 • Kaskádovanie tepla

  Proces využitia geotermálnej vody alebo pary na rôzne účely postupným znižovaním teploty na niekoľko úrovní.
 • Kilowatthodina

  Jednotka energia, reprezentovaná prácou stroja  s výkonom 1 kilowatt počas jednej hodiny. V energetike sa jednotka používa na účely merania dodanej respektíve spotrebovanej energie.
 • Kolektor

  Priepustná horninová formácia v geotermálnom poli umožňujúca kumulovať geotermálne zdroje – vodu alebo paru. Nepriepustné horniny v rezervoári sa nazývajú izolátory.
 • Kondenzácia

  Termodynamický proces, v ktorom sa látka premieňa z plynného skupenstva na kvapalné (vznik vody z pary).
 • Kondenzát

  Voda vznikajúca kondenzáciou (skvapalňovaním, zrážaním) pary.
 • Kondenzátor

  Zariadenie, ktoré kondenzuje výstupnú paru z turbíny na kondenzát.