fbpx

Slovník pojmov

  • Flash steam

    Para vznikajúca pri znížení tlaku geotermálnej kvapaliny (napríklad vo výparníku).
  • Frakovanie

    Narúšanie horninového podložia za účelom zvýšenia výdatnosti zdroja. Do vrtu sa vtláča zmes vody, piesku a pomocných chemikálií, ktorá tlakom horniny rozbíja a vytvára zlomy. Využíva sa napríklad pri EGS (Enhanced Geothermal System).
  • Fumarola

    Je prasklina alebo trhlina v zemi, ktorou sa na povrch dostávajú horúce plyny. Je indikátorom sopečnej činnosti v danej oblasti.