fbpx

Slovník pojmov

 • Elektráreň s mokrou parou

  Využíva „mokrú paru“, geotermálnu vodu, ktorá má vysoký tlak. V oddeľovači ho stráca a mení sa rýchlo na paru, ktorá expanduje v turbíne poháňajúcej generátor.
 • Elektráreň so suchou parou

  Využíva sýtu paru s teplotou nad 180 stupňov Celzia, ktorá sa používa na priami expanziu v turbíne, ktorá následne poháňa generátor.
 • Energetická efektívnosť

  Pomer výstupnej využiteľnej energie a energie na vstupe v zariadení na premenu energie (napríklad z tepelnej na elektrickú).
 • Enhanced Geothermal System

  Systém na získavanie geotermálnej energie v územiach, kde absentuje výskyt geotermálnej vody či pary. Do podložia suchých hornín (pri nepriepustných horninách je potrebné vytvoriť praskliny) sa cez injektážne vrty dopravuje teplnosoná látka, ktorá odoberá teplo okolitým horninám. Zahŕňa celú technológiu na využitie tohto tepla.
 • Exploatácia

  Ťažba, spôsob, akým sa geotermálna voda či para získavajú z podložia. Buď sa na povrch dostávajú prirodzene, alebo technologickým zásahom – čerpaním.