fbpx

Slovník pojmov

  • Permeabilita

    Vlastnosť hornín umožňujúca kvapalinám prietok horninovými pórmi. Miera priepustnosti pevnej látky závisí od počtu, veľkosti či štruktúry pórov.
  • Pórovitosť (poréznosť)

    Percentuálny pomer celkového množstva pórov v pôde alebo hornine k jej celkovému objemu.
  • Priame využitie

    O priamom alebo primárnom využití geotermálnej energie (direct use) hovoríme, ak nejde o jej konverziu na elektrinu, ale využitie na vykurovanie/ochladzovanie, poľnohospodárske účely či prípravu jedla.