fbpx

Slovník pojmov

  • Organický Rankinov cyklus

    Typ binárneho cyklu, predstavujúceho uzavretý systém, ktorý dokáže využiť geotermálne vody s nižšou teplotou na výrobu elektriny. V ORC geotermálna voda zohrieva pracovnú kvapalinu s nižším bodom varu, nachádzajúcu sa v sekundárnom okruhu. Pracovná kvapalina expanduje vo výmenníku tepla a zabezpečuje otáčanie turbíny, vďaka čomu vzniká elektrická energia. Následne pracovná kvapalina kondenzuje a vracia sa do systému. Rovnako vyčerpaná geotermálna voda po odovzdaní svojho tepelného potenciálu putuje naspäť do zeme na opätovné využitie.