fbpx

Slovník pojmov

  • Centrálne vykurovanie

    Spôsob priameho využitia geotermálnej energie, v ktorom príslušný systém zásobuje viacero odberateľov horúcou vodou či parou z jedného centrálneho zdroja.
  • Chladiaca veža

    Zariadenie, ktoré aj v geotermálnej elektrárni/teplárni slúži na odobratie tepla z horúceho kondenzátu.