fbpx

Slovník pojmov

  • Reinjektážny vrt

    Sekundárny vrt v geotermálnom systéme, ktorým sa geotermálna voda po využití zatláča späť do zemskej kôry, čo umožňuje jej recirkuláciu.
  • Rezervoár

    Nádrž, ložisko geotermálnej vody s danou teplou a priestorovými parametrami (dĺžka, šírka, výška). Z hľadiska dostupnosti rezervoára je zásadná hĺbka stropu a bázy pod terénom, ako aj druh hornín, ich pôvod a vek.