fbpx

Slovník pojmov

  • Dublet

    Systém ťažobného a reinjektážneho vrtu. Vzdialenosť ťažobného a reinjektážneho vrtu by mala byť 1 000 až 1 500 metrov.