fbpx

Slovník pojmov

  • Základný zdroj

    Jednotky vyrábajúce elektrinu stabilne. Sú prevádzkované tak, aby spĺňali konštantné alebo minimálne zaťaženie elektrizačnej sústavy.
  • Zemská kôra

    Vonkajšia vrstva horniny Zeme. Tiež nazývaná litosféra.
  • Zlom

    Zlomová zóna v zemskej kôre, pozdĺž ktorej v určitom čase došlo k zošmyknutiu priľahlej geologickej vrstvy.