fbpx

Slovník pojmov

  • Inkrustácia

    Pri ťažbe geotermálnej vody sa znižuje tlak a teplota. So zmenou podmienok nastávajú chemické reakcie, ktorých výsledkom je tvorba zlúčenín, ktoré sa zachytávajú na zariadeniach v podobe takzvaných inkrustov. Tie znižujú kvalitu celého geotermálneho energetického systému, pretože vplývajú na výdatnosť i teplotu.
  • Izolátor

    Horniny s nízkou priepustnosťou, ktoré prekrývajú geotermálny rezervoár.