fbpx

Projekt geotermálnej elektrárne v katastri obce Ľubotice v okrese Prešov prešiel úspešne posudzovaním vplyvov na životné prostredie. Spoločnosť PW Energy, ktorá stojí za zámerom, tak môže postúpiť do realizačnej fázy projektu.

Investor informoval o tom, že procesom EIA aktuálne prešiel po takmer dvoch rokoch. V praxi to znamená, že získal povolenie pre realizáciu prieskumného vrtu. Ten by mal potvrdiť vyhovujúce hydrogeotermálne podmienky v lokalite vyplývajúce z vyhodnotených dát a seizmického prieskumu v teréne.

Zelená elektrina pre vyše 20-tisíc domácností

Prieskumný vrt  bude mať predpokladanú konečnú hĺbku 3 500 – 4 000 metrov. Na jeho realizáciu sa použije vrtná súprava, ktorá podľa investora umožní bezpečné a spoľahlivé hĺbenie s využitím najmodernejších technológií v odvetví.

„Predtým nás čaká výber dodávateľa vrtných prác. Už skôr sme oslovili potenciálnych záujemcov s prvotnou technologickou špecifikáciou, nasledovať bude medzinárodný tender. Z prieskumného vrtu očakávame na povrchu prítok geotermálnej vody s teplotou približne 140 °C. Vychádzame z údajov, ktoré prešovskú kotlinu hodnotia z hľadiska geotermálneho potenciálu ako jednu z najperspektívnejších oblastí na Slovensku,“ priblížil projektový manažér PW Energy Michal Mašek.

Geotermálne stredisko vznikne v katastri obci Ľubotice. V rámci prvej etapy projektu sú plánované celkovo tri produkčné vrty. Doplní ich rovnaký počet reinjektážnych vrtov, cez ktoré sa bude ochladená geotermálna voda v  nezmenenom objeme po odovzdaní svojho tepelného potenciálu vracať späť do podložia na opätovné využitie, čo podporuje dlhodobú udržateľnosť.

Inštalovaná kapacita elektrárne bude v prvej etape približne 6,3 – 6,5 elektrického megawattu (MWe). Ročná produkcia elektrickej energie bude na úrovni viac ako 43-tisíc megawatthodín. „Vyrobená elektrina predstavuje objem zodpovedajúci ročnej spotrebe približne 20-tisíc domácností. Zostatkové teplo z procesu môže slúžiť na vykurovanie viac ako 6-tisíc domácností,“ uvádza Mašek s tým, že celkový geotermálny potenciál územia je zhruba trojnásobný.

Povoľovanie vrtov sa má výrazne skrátiť

PW Energy v spolupráci s SSE Holding realizuje prostredníctvom spoločnosti PW geoenergy aj projekt geotermálnej elektrárne v ďalšej záujmovej lokalite – v okrese Žiar nad Hronom. Tento zámer je v záverečnej fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Spoločnosť dlhodobo upozorňuje na zdĺhavý povoľovací proces pri geotermálnych projektoch a komplikovanú byrokraciu, ktorá môže odrádzať potenciálnych investorov. Ministerstvo životného prostredia a Úrad vlády v tomto týždni informovali, že posudzovanie vplyvov na životné prostredie sa v súvislosti s implementáciou novej kapitoly v Pláne obnovy zjednoduší. V praxi budú po novom geotermálne vrty do 300 metrov vyňaté mimo EIA, hlbšie vrty by sa mali presunúť pod zisťovacie konanie a procesom posudzovania by mali prejsť do 3 mesiacov, čo by bolo výrazne skrátenie oproti súčasnej lehote 12 – 20 mesiacov.

PW Energy túto úpravu víta, no upozorňuje, že legislatívny zámer treba dotiahnuť do konca čím skôr. Podľa Milana Jankuru, predsedu predstavenstva spoločnosti, je zároveň kľúčová podpora geotermálnych projektov na národnej úrovni.

 „Žiaduca je aj celková, štátom koordinovaná stratégia v oblasti využívania geotermálnych zdrojov a hlavne reálne podporné mechanizmy, ktoré štandardne fungujú v zahraničí. Na Slovensku bolo až donedávna mimoriadne sťažené čerpanie eurofondov pre geotermálne projekty a stále chýbajú rozpracované programové výzvy. Bez nich, respektíve bez ďalšej formy investičnej alebo prevádzkovej podpory, nie je možné realizovať rozvoj tohto obnoviteľného zdroja v potrebnom rozsahu,“ uviedol Jankura.

Comments are closed.