fbpx

Ďalšou európskou krajinou, ktorá potvrdzuje veľké plány s rozvojom geotermálnej energie, je Chorvátsko. Pod záštitou miestnej agentúry tam aktuálne prebieha tender pre nové prieskumné územia. Výsledkom má byť šesť hlbinných vrtov s potenciálom na výrobu elektrickej energie a tepla.

V Chorvátsku rozhodne nezaháľajú. Vyhovujúce podmienky na využitie geotermálnej energie má prímorská krajina najmä na severovýchode, kde jej územie zasahuje do Panónskej panvy. Geomorfologický útvar, na ktorom leží aj časť južného Slovenska, má vysoký teplotný gradient a zároveň výskyt geotermálnych zdrojov.

Vytypovaných je šesť oblastí v povodí rieky Dráva s celkovou rozlohou 200 štvorcových kilometrov. Ich vysoký geotermálny potenciál potvrdzujú aj skoršie vrty, ktoré sa robili ešte pri hľadaní ropy a zemného plynu.

Až 600-tisíc MWh vďaka teplu zo zeme

 „V súčasnosti existuje urgentný dopyt po bezpečnej, spoľahlivej, udržateľnej a cenovo dostupnej energii. Chorvátska republika sa rozhodla staviť na svoj geotermálny potenciál,“ uvádza vo výzve Marijan Krpan, prezident chorvátskej Agentúry pre uhľovodíky (AZU), ktorá tender vyhlásila koncom vlaňajška.

Cieľom je nahrádzať elektrickú energiu produkovanú z importovaného plynu výrobou z vlastných zdrojov, dostupných pod zemským povrchom. Všetky identifikované lokality majú vhodné teplotné parametre aj na výrobu elektrickej energie. Odhad je na úrovni až 600-tisíc MWh ročne (spotreba elektriny približne 250-tisíc domácností).

Geotermálny potenciál Chorvátska je najmä v severovýchodnej časti krajiny, kde dáta potvrdzujú vysokú hustotu teplotného toku, a teda aj nadpriemerný geotermický gradient – vyjadrený stúpaním teploty na jednotku hĺbky (zdroj: Renewable and Sustainable Energy Reviews)

Prihlasovanie do tendra trvá do 1. júna 2023. Výsledkom má byť jeden prieskumný vrt v každej z lokalít, ktorým sa overia skutočné parametre. Očakáva sa minimálna investícia 45 miliónov eur, a to v období najbližších piatich rokov.

V oblastiach, kde hlbinný vrt potvrdí potenciál, bude nasledovať výstavba povrchových zariadení – geotermálnych elektrární. Celková hodnota dokončených projektov sa odhaduje na 400 miliónov eur (elektrárne sú schopné dodávať čistú energiu do siete niekoľko desaťročí).

Chorvátsko si uvedomuje svoj potenciál

V severovýchodnej časti Chorvátska, ktorej sa týka tender, sa nachádza aj prvá chorvátska geotermálna elektráreň Velika Ciglena. Do prevádzky ju uviedli koncom roka 2018 neďaleko mesta Bjelovar. Slúži ako príbeh úspechu, na ktorom chcú Chorváti stavať.

Elektráreň využíva horúcu vodu s teplotou približne 170 °C a má inštalovaný výkon 17,5 MWe. Z pohľadu výkonu je tak najväčšou geotermálnou elektrárňou v kontinentálnej Európe využívajúcou binárny cyklus (ORC). Projekt za vyše 43 miliónov zrealizovali Chorváti aj vďaka zmene stratégie v roku 2016, keď úrady povolili využívať tisícky ropných a plynových polí na rozvoj geotermu.

Pri nových projektoch chcú prirodzene využiť aj doterajšie skúsenosti z Velikej Cigleny. V kombinácii s podrobným historickým zmapovaním hydrogeológie územia v súvislosti s realizáciou ropných a plynových vrtov ide o priaznivé východisko. Predmetné územia sú dobre zmapované a jedna geotermálna elektráreň sa tu už úspešne prevádzkuje. Výrazne sa tak znižuje riziko neúspechu a budúce náklady pre potenciálnych investorov.

„Podľa súčasných konzervatívnych odhadov je možné v Chorvátsku postaviť geotermálne elektrárne s celkovou kapacitou 1 GW,“ uvádza Krpan. Dodajme, že inštalovaná kapacita geotermálnych elektrární na celom svete bola koncom roka 2022 niečo vyše 16 GW.

Podľa Krpana bude v prípade Chorvátska dôležitý systematický prístup. „Aktivácia geotermu sa neudeje cez noc. Chorvátska republika v posledných štyroch rokoch intenzívne prispieva na jeho rozvoj. Tieto projekty zajtrajška sa môžu stať základným stavebným kameňom zelenej transformácie a energetickej stability krajiny,“ dodáva.

Ukážka úspešnej stratégie

Chorvátsko sa vydalo cestou systematickej podpory geotermálnej energie. Z krajiny „slovenského mora“ môže byť časom popri obľúbenej dovolenkovej destinácii aj symbol stabilnej a udržateľnej energie.

Geotermálna elektráreň Velika Ciglena je v prevádzke od roku 2018. V Chorvátsku chcú ďalšie prevádzky tohto typu. (zdroj: Turboden)

Od tejto stratégie si v Chorvátsku sľubujú veľa. Riziko neúspechu prieskumných vrtov znižuje spomínané využitie historických dát a prevádzkových skúseností s pilotným projektom vo Velikej Ciglene.

Na rozdiel od Chorvátska zatiaľ na Slovensku inštitúcia zastrešujúca prípadne geotermálne tendre či prieskum území v réžii štátu chýba. Situácia s rozvojom geotermu je u nás komplikovanejšia, ale napriek chýbajúcej systematickej podpore dochádza k postupnému investovaniu do geotermálnej energie. Prvé geotermálne elektrárne majú vyrásť v okolí PrešovaŽiaru nad Hronom, zámery predstavila spoločnosť PW Energy. Nové geotermálne projekty sa realizujú aj v Kežmarku a Trebišove, starší sa obnovil pri Ďurkove.

Comments are closed.