fbpx

Spúšťačom zvýšeného záujmu o geoterm bol v tomto roku predovšetkým nárast cien fosílnych palív. Vstup do geotermálnych projektov ohlásili veľké energetické firmy, ale aj štát a samosprávy.

Energetický potenciál geotermálnych vôd na Slovensku sa odhaduje na minimálne 5 500 megawattov tepelnej energie, pričom aktuálne sa využívajú iba dve percentá z tejto kapacity. Aj keď prvé lastovičky máme aj na Slovensku (dodávka tepla v centrálnom zásobovaní tepla vo Veľkom Mederi, Galante, Seredi, Šali), masívnejšie využitie geotermu na výrobu tepla a elektriny pre domácnosti či priemysel zatiaľ na Slovensku naráža na rôzne prekážky.

Rok 2022 však ukázal, že situácia sa pomaly mení. Niekoľko geotermálnych projektov nabralo reálnejšie kontúry a posunulo sa bližšie k realizácii. Pozreli sme sa na najväčšie z nich. 

Košice do roku 2026 s teplom z Ďurkova

O využití geotermálnych vôd v blízkosti metropoly východu sa hovorí už viac ako dve desaťročia. Po rokoch nečinnosti projekt nabral nový dych. Ešte koncom roka 2021 bolo podpísané memorandum medzi ministerstvom hospodárstva, primátorom Košíc a SPP Infrastructure.

Geotermálny projekt pri Ďurkove nedávno podporil aj minister hospodárstva Karol Hirman (v strede). Foto: Mesto Košice

Ďalšie ľady sa pohli v lete, kedy zainteresovaní aktéri podpísali zmluvu o dodávke a odbere tepla z geotermálneho vrtu. Dohoda medzi zástupcami štátneho MH Teplárenského holdingu (pod ktorý spadá aj Tepláreň Košice) a spoločnosti GeoTerm Košice (patrí pod skupinu SPP Infrastructure) do budúcnosti garantuje, že teplo z geotermálneho vrtu sa využije na vykurovanie tisícov domácností v Košiciach. 

K náhrade spaľovania fosílnych palív má dôjsť v roku 2026, dovtedy je potrebné vybudovať potrebnú infraštruktúru. Náklady na teplovod, ktorý dovedie teplo z vrtov do domácností, sa odhaduje na približne 40 až 45 miliónov eur.  Aj vďaka tomuto projektu by v budúcnosti až 80 percent vyrobeného tepla v Košiciach malo pochádzať z obnoviteľných zdrojov energie

Koncom novembra vysúťažil Teplárenský holding vo verejnom obstarávaní projektantov diaľkového teplovodu. Tí by mali do roku 2024 dodať kompletné podklady k tomu, aby sa projekt mohol začať realizovať. 
V súvislosti s geotermálnym vrtom v Ďurkove sa začínajú zvažovať aj ďalšie možnosti využitia. Popri teple sa preskúma možnosť produkcie elektrickej energie. Jednou z aplikácií by podľa aktuálnych informácií mohlo byť aj chladenia superpočítača, o ktorého umiestnenie do Košíc a zabezpečenie financovania sa usiluje Košický klaster nového priemyslu.

Prvá geotermálna elektráreň získala strategického investora

Geotermálna elektráreň v Žiari nad Hronom
Vizualizácia pripravovaného geotermálneho strediska pri Žiari nad Hronom. Foto: PW Energy

Spoločnosť PW Energy pripravuje projekty prvých geotermálnych elektrární na Slovensku. Jedna z nich má vzniknúť pri Žiari nad Hronom, ďalšia pri Prešove.

PW Energy tento rok nadviazala hneď dve strategické partnerstvá. V máji do projektu geotermálneho strediska pri Žiari vstúpila Stredoslovenská Energetika Holding (SSE Holding). V septembri PW Energy ohlásila vstup investičnej skupiny WOOD & Company. Tá získala v spoločnosti obchodný podiel. 

Strategické partnerstvo je v hre aj pre projekt na východe krajiny. „Otvorili sme rokovania s viacerými potenciálnymi partnermi pre projekt v Prešove,” potvrdil pre Energiazozeme.sk Michal Mašek, projektový manažér PW Energy.

Samotné projekty geotermálnych elektrární momentálne prechádzajú procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorý sa začal ešte v roku 2021. „Oba procesy sú pre nás veľkou výzvou z obsahového, no hlavne časového hľadiska,“ hovorí projektový manažér Michal Mašek. 

Spoločnosť však už myslí na ďalšie fázy a pracuje na výbere dodávateľov pre výstavbu geotermálnych stredísk. „Spravili sme si veľmi dobrý obraz o situácii na medzinárodnom trhu v oblasti všetkých potenciálnych dodávateľov, pre celý záber komplexných služieb súvisiacich s vrtnými prácami. Okrem toho sa dodávatelia dozvedeli o našich projektoch ako aj o základných technicko-geologických parametroch, čo pomôže celý proces urýchliť,“ dodal Mašek. 

Pozornosť púta potenciál geotermu na východe Slovenska 

Fungujúce geotermálne projekty, ktoré využívajú energiu zo zeme na výrobu tepla, rekreačné účely či v poľnohospodárstve na pestovanie paradajok, sú sústredené hlavne v Podunajskej nížine. Do pozornosti sa však v uplynulom roku dostával najmä východ Slovenska. 

Okrem štátu, ktorý sa realizuje v projekte pri obci Ďurkov, chce potenciál geotermálnej energie využiť aj Košický samosprávny kraj (KSK), ktorý sa pustil do prieskumného vrtu v Čižaticiach. Ten potvrdil očakávania a teplotu geotermálnych vôd vyššiu ako 120 stupňov Celzia, čo otvára viacero alternatív využitia.

„Už teraz napríklad vieme, že máme k dispozícii zdroj geotermálnej vody, ktorá sa svojou teplotou bude dať využiť na účely akvaparku, ale aj geotermálnej elektrárne. Potvrdený máme aj výskyt prvkov ako lítium umožňujúci využitie pre priemysel, obsah bóru a jódu zase pre zdravotnícke účely. Dobrou správou je aj zistenie hodnôt prielivu, a to 50 000 litrov za hodinu bez toho, aby sme vôbec zapli čerpadlo,” priblížil zistenia Michal Hudák, hovorca Košického samosprávneho kraja (KSK).

Geotermálny projekt Kežmarok
Geotermálny vrt v Kežmarku.

V realizácii je aj geotermálna tepláreň v Kežmarku, na ktorej pracuje súkromný investor Geovrt Kežmarok. V rozmedzí februára a mája prebehli vrtné práce, nasledovali skúšky a ich vyhodnotenie. Ak sa potenciál vrtu potvrdí, môže produkované teplo  z geotermu nahradiť vykurovanie zemným plynom v 1500 domácnostiach a miestnej škole. Vďaka tomu by sa mesto vyhlo produkcii 2 500 ton oxidu uhličitého ročne. 

V Trebišove nahradí ťažbu plynu teplo z geotermu

Trebišov bol v minulosti známy ťažbou zemného plynu, ukončená bola ešte v roku 2015. Teraz spoločnosť NAFTA (patrí pod skupinu SPP Infrastructure) prichádza s projektom revitalizácie vrtov a ich využitia na výrobu tepla pre domácnosti

Použiť chce na to technológiu výmenníkov tepla voda/zem, pri ktorej voda využitá na prenos tepla bude cirkulovať v uzavretom systéme. Teplo sa bude následné odovzdávať kotolni vzdialenej kilometer od vrtov a bude slúžiť na zabezpečenie vykrytia potreby teplej úžitkovej vody mesta. Projekt chce spoločnosť NAFTA zrealizovať do roku 2024. 

Vojna na Ukrajine spôsobila záujem o geoterm

Vpád ruských vojsk na Ukrajinu okrem zvýšenia cien zemného plynu a ropy otvoril debatu o stabilite a nezávislosti zdrojov energie. To spôsobilo zvýšený záujem o obnoviteľné zdroje energie, čo okrem iného ukazujú aj dáta vyhľadávania kľúčových pojmov na slovenskom Googli. 

Michal Mašek, Projektový manažér PW Energy
Zvýšený záujem o geotermálnu energiu vnímajú aj odborníci. Na snímke Michal Mašek, projektový manažér spoločnosti PW Energy, ktorá pripravuje prvé geotermálne elektrárne na Slovensku.

Zvýšený záujem registrujú aj odborníci. „Tento rok veľmi nešťastne vyzdvihol dôležitosť a prínos geotermálnej energie a to nie iba z pohľadu ekologickej výroby, ale hlavne zabezpečenia stability dodávok energií, ako tepla, tak aj elektriny,“ hovorí Michal Mašek z PW Energy. 

Trend potvrdzuje aj Oto Halás, generálny riaditeľ spoločnosti SLOVGEOTERM, ktorá sa podieľa na viacerých geotermálnych projektoch u nás. V roku 2022 sme zaznamenali zvýšený záujem o geotermálne projekty a všetky dávnejšie pripravené projekty sa aj začali realizovať. Jednoznačným spúšťačom bola energetická kríza a nárast cien zemného plynu,“ dodal. 

Comments are closed.