fbpx

Už päť rokov vykuruje mestské budovy a 1 200 domácností vo Veľkom Mederi teplo z geotermálnej energie. Sebestačný a nezávislý zdroj energie priniesol v čase krízy cenovú stabilitu. 

Ceny plynu dosiahli v posledných týždňoch desaťročné maximá, čo sa v konečnom dôsledku odrazí aj na nákladoch vykurovania slovenských domácnosti. Faktorom, ktorý už beztak prudký rast cien zrýchlil, je ruská invázia na Ukrajinu a z toho vyplývajúce zavádzanie obojstranných ekonomických sankcií. Potom, čo Rusko zastavilo dodávky plynu do Poľska a Bulharska, cena plynu vystrelila na šesťnásobné úrovne oproti predchádzajúcemu roku

Aj keď sa vykurovacia sezóna pomaly končí, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) nedávno ohlásil, že domácností si za plyn priplatia aj v roku 2023. Týkať sa to bude aj regulovaných odberateľov, ktorí môžu pocítiť nárast cien až o 40 %. Regulátor priznáva, že v prípade tepla má obmedzené možnosti. „Bez identifikácie dostupného zdroja plynu za priaznivejšie ceny je nemožné minimalizovať zásadný dopad zdražovania na regulovaných odberateľov plynu v roku 2023,“ píše v stanovisku ÚRSO.

Ceny plynu nesledujú, stavili na stabilnú geotermálnu energiu

Zdražovanie plynu však netrápi 1 200 domácností vo Veľkom Mederi na južnom Slovensku. Obec, známa najmä termálnym kúpaliskom, využíva od roku 2017 na vykurovanie geotermálnu energiu. Cena tepla vo Veľkom Mederi je vďaka využitiu geotermu dlhodobo stabilná a za päť rokov od spustenia si drží približne rovnakú úroveň.

„Od začiatku bolo cieľom, aby cena tepla ani počas obdobia, keď sa projekt spláca, nebola pre obyvateľov vyššia ako bola pri využívaní pôvodného paliva,“
hovorí Oto Halás, generálny riaditeľ spoločnosti Slovgeoterm, ktorá sa na projekte podieľala.

Geotermálna tepláreň vo Veľkom Mederi
Výroba tepla z geotermálneho vrtu vo Veľkom Mederi pokrýva spotrebu 1200 domácností a mestských budov.

Jednou z najväčších výhod geotermálnej energie je práve jej stabilita a nezávislosť od externých faktorov. „Teplo zo zeme nám nikto nevypne. Geotermálna energia je dostupná neustále, 24 hodín denne, počas celého roku. Zabezpečuje aj stabilitu z hľadiska nákladov. Jej prevádzka nevyžaduje dovoz žiadnych surovín, ktoré by mohli zdražieť alebo byť nedostupné,” vysvetľuje Michal Mašek, odborník na geotermálnu energiu a projektový manažér spoločnosti PW Energy. 

Zatiaľ čo ÚRSO ohlasuje nárast cien tepla pre domácnosti vykurované zemným plynom, vo Veľkom Mederi skokovú zmenu cien neočakávajú. „Jadrom investície bol prieskumný vrt. Momentálne sa cena odvíja aj od úrokov a odpisov, ale keď sa úver do tejto investície splatí, je predpoklad, že poplatky v Mederi ešte klesnú respektíve sa nezvýšia,“ dodáva Halás. Okrem domácností využíva teplo z geotermu aj miestna škola, škôlka a kultúrne stredisko.

Transformácia výroby tepla priniesla okrem cenovej stability aj environmentálne výhody. Vďaka prechodu Veľkého Medera od zemného plynu na geotermálnu energiu sa každý rok ušetrí až 2,5 tony emisií. Pre ilustráciu, je to množstvo, ktoré by za desať rokov zadržalo 30-tisíc stromov. 

Geotermálnu energiu by mohli využívať desaťtisíce domácností

Vojna na Ukrajine ešte viac zrýchli snahy o znižovanie závislosti od fosílnych palív z Ruska. Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek nedávno vyhlásil, že je potrebné hľadať zdroje energie dostupné na Slovensku a zbaviť sa závislosti od externých zdrojov. Vláda neplánuje podporovať využívanie zemného plynu v centrálnom vykurovaní a chce ho nahradiť aj geotermálnou energiou.

Jej maximálne možnosti Slovensko ani zďaleka nevyužíva. „Z celkového odhadovaného potenciálu vyše 5 500 tepelných megawattov využívame na Slovensku iba nepatrný zlomok. Pritom zapojenie čo i len desatiny kapacity našich geotermálnych zdrojov by stačilo na výrobu približne 1,2 milióna megawatthodín tepla,“ hovorí Michal Mašek.

Vedecké štúdie indikujú, že geotermálny potenciál v hĺbke 3 až 5 kilometrov by vedel zabezpečiť energetické potreby ľudstva na 100 000 rokov,” hovorí o možnostiach geotermálnej energie Michal Mašek, projektový manažér PW Energy.

„Pre porovnanie, ročná dodávka do systému centrálneho zásobovania teplom v Bratislave je približne 880-tisíc megawatthodín. Hovoríme teda o zásobovaní desiatok tisíc domácností,“ približuje projektový manažér spoločnosti PW Energy, ktorá pripravuje projekty geotermálnych elektrární pri Žiari nad Hronom a Prešove.

„Slovensko má vysoký geotermický gradient. To znamená, že teplota u nás s hĺbkou zeme stúpa o niečo rýchlejšie ako je svetový priemer. Kým niekde musia na sprístupnenie geotermálneho média so 150-stupňovou teplotou vŕtať do hĺbky päť kilometrov, u nás by v perspektívnych oblastiach na tú istú teplotu stačili približne štyri kilometre,“ vysvetľuje Mašek výhody Slovenska pri čerpaní energie zo zeme.

Odhadovaná kapacita geotermálnej energie sa u nás počíta z relatívne plytkých zdrojov. Potenciál zdrojov hlbokej geotermie však nebol ešte na Slovensku presne stanovený. „Vedecké štúdie indikujú, že geotermálny potenciál v hĺbke 3 až 5 kilometrov by vedel zabezpečiť energetické potreby ľudstva na 100 000 rokov,“ dodáva Mašek na záver.

Comments are closed.