fbpx

Na svetovú geotermálnu mapu čoskoro pribudne ďalšia krajina. Geotermálna energia sa začne využívať na výrobu elektrickej energie v Spojenom kráľovstve. Niekoľko rokov pripravovaný projekt zaujme aj sekundárnym využitím zostatkového tepla – na dozrievanie rumu.

Prvá britská geotermálna elektráreň vyrastá na juhozápade krajiny v grófstve Cornwall. Projekt s rozpočtom okolo 30 miliónov libier je financovaný z verejných i súkromných zdrojov, prispela naň aj Únia zo svojho Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Vyhovujúce hydrogeotermálne podmienky potvrdil v oblasti prieskum už pred dekádami. V oblasti v okolí obce United Downs sa teplo v zemskej kôre dobre drží vďaka horúcemu žulovému podložiu. Teplotný gradient je tu vyšší než kdekoľvek inde v Spojenom kráľovstve. Geotermálna energia sa tak môže využiť na energetické účely.

Hlbší z dvojice vrty na juhozápade Anglicka má viac ako päť kilometrov (zdroj: GEL)

Lokálna spoločnosť Geothermal Engineering Ltd. (GEL) v lokalite už zrealizovala dva vrty – prvý produkčný s hĺbkou 5 237 metrov, druhý reinjektážny siahajúci 2 393 metrov do zeme. Oba pretínajú vertikálny zlom, vďaka ktorého štruktúre sa dosahuje lepšia horninová priepustnosť v hĺbke.

Elektrina pre tisícky domácností

Vrty v United Downs sa dokončili v roku 2019, technológom pomohli rôzne veľkosti odolných trikónových vrtákov s karbidom volfrámu. S výrobou elektriny sa má po dokončení testovania a dobudovaní elektrárne začať na jar 2022.

Použitý bude takzvaný binárny cyklus (ORC systém), keď horúca geotermálna voda funguje ako tepelný zdroj ohrievajúci pracovnú kvapalinu. Vznikajúca para následne roztáča turbínu generátora, vďaka čomu sa ekologickým spôsobom bez záťaže životného prostredia produkuje elektrina.

Binárny cyklus je v súčasných geotermálnych projektoch najčastejšou voľbou, na výrobu elektriny pri ňom postačuje teplota podzemnej vody okolo 120 stupňov Celzia. Ide zároveň o uzavretý systém, kde sa voda po odovzdaní tepla ochladzuje a zatláča naspäť do zeme. Nedostáva sa tak vôbec do styku s okolitým prostredím a zároveň nevznikajú žiadne emisie. Rovnaký systém bude použitý aj pri najnovších geotermálnych projektoch ohlásených na Slovensku (Žiar nad Hronom, Prešov).

V prípade britského projektu aktuálne podpísal investor desaťročný kontrakt na dodávku zelenej elektriny pre tisícky domácností v regióne. Záujem o ňu prejavila spoločnosť Ecotricity, ktorá tak bude prvou v krajine, ktorá do distribučnej siete dodá elektrinu z geotermálneho zdroja.

„Je to vskutku vzrušujúca forma energie, ktorá bola dosiaľ v Spojenom kráľovstve prakticky nedotknutá. Pri našich plánoch dekarbonizovať krajinu môže hrať veľkú rolu,“ povedal Dale Vince, zakladateľ spoločnosti Ecotricity.

Geotermálna energia nasimuluje karibské teplo

V grófstve Cornwall už majú skúsenosti s využitím tepla zo zemskej kôry – geotermálna energia tu slúži na rekreačné účely. Vlani v septembri v meste Penzance otvorili nový „geotermálny“ bazén. Pribudol na kúpalisku Jubilee Pool, kde sa návštevníci kúpu v morskej vode. Voda je ohrievaná vďaka horúcej podzemnej geotermálnej vode čerpanej zo 400-metrového vrtu, ktorý takisto realizovala spoločnosť GEL.

Ani v neďalekom United Downs nebude výroba elektriny jediným využitím geotermálnej energie. Investor už napríklad spolupracuje s inou miestnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá získavaním lítia z geotermálnych zdrojov. Tento kov má v priemyselnej výrobe pomerne všestranné využitie.

Oveľa netradičnejšie vyznieva ďalšia plánovaná aktivita v oblasti. V rámci geotermálneho komplexu sa totiž bude zostatkové teplo z elektrárne používať aj v samostatnej prevádzke na dozrievanie rumu.

Geotermálna energia poslúži v Británii aj pri dozrievaní rumu
Vizuál modulu, v ktorom bude v 200-litrových sudoch dozrievať vďaka geotermálnemu teplu „karibský“ rum (zdroj: CGDC)

V tropických oblastiach tento nápoj bežne dozrieva v drevených sudoch, čo ovplyvňuje jeho chuť. V tomto prípade vznikne patentovaný „dozrievací bióm“, teda umelo vytvorené prostredie, ktoré dokáže simulovať potrebnú teplotu a vlhkosť.

„Táto kontrolovaná a sofistikovaná technológia s dozrievaním v samostatnej prevádzke bude prvou na svete. Vyrobíme udržateľný rum, ktorý dokážeme vydestilovať bez toho, aby sme ho museli dovážať do Európy z Karibiku,“ sľubuje spoločnosť The Cornish Geothermal Distillery Company (CGDC), ktorá zamestná aj vlastných debnárov na výrobu sudov a zmiešavačov (blenderov).

Dotáciu dostane dokonca aj od vlády, pretože ide o takzvané zelené pracovné miesta a rozvoj priemyslu bez uhlíkových emisií. Prácu tu by malo nájsť približne 30 ľudí.

Kapacita biómu je 3 600 sudov, rum v nich bude aj vďaka geotermálnemu teplu dozrievať päť – desať rokov. Sudy sa majú začať plniť v lete 2022 a prvý z nich sa bude dražiť. Výťažok bude určený pre miestnu charitatívnu organizáciu.

Comments are closed.