fbpx

Geotermálna energia je k dispozícii na celom svete vo veľkých objemoch. Prekážkou jej využívania však býva ťažba. Až 95 % geotermálnej energie je skrytej v ťažko dostupných hlbinných štruktúrach. Inovatívne riešenie prináša technológia elektrickej stimulácie hornín, ktorá dokáže geotermálnu ťažbu uľahčiť.

V roku 2017 dvojica študentov MIT (Massachusettský technologický inštitút) Paris Smalls a Ammar Alali založila spoločnosť Eden. Tá patrí do rodiny startupov, ktoré hľadajú inovatívne spôsoby využívania geotermálnych zdrojov. Ambíciou startupu Eden je ekologickejšia geotermálna ťažba. Vyvíjajú totiž alternatívu k tradičnému hydraulickému štiepeniu s vytváraním puklín v horninách. 

Takzvané frakovanie slúži na narúšanie podzemných štruktúr s cieľom uľahčiť získavanie surovín spod zemského povrchu. Využíva sa napríklad pri ťažbe bridlicového plynu, ale v špecifických prípadoch aj pri uvoľňovaní geotermálnej energie.

Zjednodušený princíp technológie startupu Eden, ktorá pomocou elektrického prúdu medzi katódou a anódou stimuluje a tvorí vylepšené zlomy v horninovom podloží (zdroj: www.greencarcongress.com/2022/11/20221123-eden.html)

Geotermálna ťažba pomocou frakovania zvyšuje záťaž na životné prostredie. Aktuálnych projektov na Slovensku sa síce netýka, ale niektoré geotermálne projekty vo svete si vyžadujú takúto úpravu podložia často vrátane injektáže kvapalného média. Týmto spôsobom vznikajú tzv. inžinierske, respektíve „vylepšené“ geotermálne systémy EGS (Enhanced Geothermal System). Tie majú neraz aj 100-násobne väčší energetický potenciál ako konvenčné hydrotermálne systémy.

Technológia s budúcnosťou

Koncept spoločnosti Eden je postavený na technológii ERS. Skratka skrýva anglický názov Electrical Reservoir Stimulation (elektrická stimulácia rezervoára). 

Princíp spočíva vo využívaní vysokonapäťovej elektriny (z obnoviteľných zdrojov), ktorá vytvára zlomy v horninách na zvýšenie ich priepustnosti. Elektrická stimulácia poskytuje väčšiu kontrolu nad sieťovaním zlomov, zabraňuje niektorým problémom spojeným s tradičným postupom a v konečnom dôsledku maximalizuje veľkosť rezervoára. Tým zväčšuje objem energie, ktorý možno vyprodukovať. 

Geotermálna ťažba je v prípade technológie spoločnosti Eden efektívnejšia a environmentálne priaznivejšia. Okrem eliminácie otrasov pôdy dochádza totiž k šetreniu vody, ktorá sa klasicky používa na štiepenie.

Okrem ťažby geotermálnej energie pomáha ERS technológia aj pri ťažení lítia, niklu a iných minerálov. Dáva zmysel aj pri získavaní geologického vodíka či ukladaní oxidu uhličitého pod zem.

Pracovníci startupu Eden na mieste testovacej prevádzky (zdroj: www.edengeopower.com)

Získali ďalšie financie

„V Edene vytvárame podzemné blesky na odparovanie hornín a zvyšovanie priepustnosti geologických rezervoárov. Technológiu spájame s pokročilým 3D modelovaním, geofyzikálnym monitorovaním a vlastnými postupmi vstrekovania a ťažby s cieľom maximalizovať objem stimulovaných rezervoárov a ekonomickú hodnotu týchto zdrojov,“ uviedol CEO spoločnosti Paris Smalls.

Spolu už na rozvoj technológie vyzbierali vyše 20 miliónov dolárov. Najnovším finančným impulzom je 12 miliónov získaných v takzvanom seed financovaní startupov. Získané prostriedky sa využijú na škálovanie technológie, ktorú úspešne otestovali na pilotnej jednotke v Ománe.

Pri rozšírení technológie sa môže podľa spoločnosti sprístupniť viac ako 100 gigawattov geotermálnej energie, čo je viac než päťnásobok súčasného výkonu všetkých geotermálnych elektrární na planéte.

Startup finančne podporilo aj americké ministerstvo pre energetiku, ktoré akcentuje potrebu znížiť náklady na ťažbu energie z ťažko dostupných geotermálnych rezervoárov. Predpokladá, že aj vďaka tomu bude objem využívania geotermálnej energie do roku 2050 až 16-násobne vyšší v porovnaní so súčasnosťou, pričom sa bude podieľať 20 percentami na celkovej produkcii energie z obnoviteľných zdrojov.

Projektov ako predstavil Eden je pritom rozbehnutých vo svete viac. Sprístupniť geotermálnu energiu predstavujúcu čistý obnoviteľný zdroj v čo najväčšej miere je globálnou výzvou. Len v hĺbke 3 – 5 kilometrov sa v zemskej kôre nachádza podľa odborníkov také množstvo tepelnej energie, ktoré by dokázalo pokryť spotrebu ľudstva na zhruba 100-tisíc rokov

Comments are closed.