fbpx

Kým na Slovensku bude projekt geotermálnej elektrárne technologickou novinkou, v Európe už stojí niekoľko desiatok takýchto zariadení. Zo susedných krajín ide o Maďarsko a Rakúsko, viacero prevádzok, kde vzniká zelená elektrina, sa nachádza napríklad aj v neďalekom Bavorsku. Práve na jedno zo zariadení v Nemecku sa pozrieme bližšie – veľkosťou projektu totiž približne zodpovedá zámeru, ktorý pri Žiari nad Hronom a Prešove pripravuje slovenský investor PW Energy.

Časť Bavorska južne od metropoly Mníchov sa prírodnými podmienkami podobá na oblasti, ktoré sú perspektívne pre využitie geotermálnej energie na Slovensku. Teplota horúcej vody v hĺbke okolo štyroch kilometrov v nemeckom regióne aj v tuzemsku zhodne dosahuje okolo 140 stupňov Celzia, čo postačuje na výrobu zelenej elektriny.

Pravda, Bavori majú pred nami značný náskok – svoje prírodné bohatstvo už stihli do veľkej miery zužitkovať. V Mníchove a okolí sa momentálne nachádza 23 geotermálnych zariadení. V mestskej časti Sendling sa dokonca aktuálne buduje najväčšie v celom Nemecku s inštalovanou kapacitou 50 tepelných megawattov (MWt).

Inšpirujúca zelená vízia z Bavorska

Za projektom stojí mestská spoločnosť Stadtwerke München, ktorá v Sendlingu momentálne na geotermálnu prevádzku prerába starú tepláreň, dosiaľ využívajúcu ako palivo výhradne zemný plyn.

Namiesto zbúraného komínu tu vyrastá technologické stredisko a veľký zásobník pre vyrobenú zelenú energiu. Po dokončení projektu bude zariadenie produkovať teplo z geotermálnych zdrojov pre 80-tisíc obyvateľov, a dokonca bude vyrábať aj chlad.

Dlhodobé plány Stadtwerke München sú však ešte odvážnejšie – firma si stanovila, že od roku 2025 vyrobí vo svojich zariadeniach toľko ekologickej elektriny, koľko spotrebuje za rok celé mesto Mníchov.

Tepláreň Heizkraftwerk Süd v Mníchove sa čiastočne transformuje na geotermálnu. V rámci prestavby zbúrali aj komín, ktorý bol so 176 metrami po Olympijskej veži druhou najvyššou stavbou v meste (zdroj: SWM)

Zároveň sa zaviazala najneskôr v roku 2040 vyrábať všetko teplo v meste uhlíkovo neutrálnym spôsobom. „Stavíme pritom predovšetkým na geotermálnu energie z hĺbky zeme,“ uviedla spoločnosť.

Mestská firma ide cieľu naproti. Niekoľko rokov už prevádzkuje aj tri menšie geotermálne elektrárne, ktoré stoja v obciach Sauerlach, Dürnhaar a Kirchstockach južne od Mníchova. Prvú z nich v Sauerlachu sama postavila a do bežnej prevádzky uviedla v roku 2014, zvyšné dve kúpila v roku 2016 od dvojice súkromných investorov, ktorí na projektoch spolupracovali.

Spomínaná trojica elektrární sa nachádza od seba iba niekoľko kilometrov a stoja v bezprostrednej vzdialenosti od obydlí (do 500 metrov). Ich inštalovaná kapacita sa pohybuje od 4,5 do 5,6 MWe, čo je podobný výkon, aký sa plánuje pri budovaní prvej etapy dvoch geotermálnych elektrární na Slovensku (6,5 MWe v strediskách Žiar nad Hronom a Prešov).

Technológia, s ktorou sa počíta aj na Slovensku

Tieto nemecké elektrárne teda zhruba napovedajú, ako by mohli vyzerať zariadenia, ktoré sa pripravujú u nás. Umiestnenie trojice zariadení v blízkosti obývaných zón potvrdzuje, že geotermálne prevádzky nie sú hlučné (aj preto sa geotermu hovorí „tichá energia“).

Geotermálna elektráreň v Kirchstockachu, kde vzniká zelená elektrina a teplo
Geotermálna elektráreň v Kirchstockachu produkuje zelenú elektrinu a teplo aj pre obce v okolí (zdroj: Turboden)

Môže za to aj využitá technológia. Jej dodávateľom je v tomto prípade spoločnosť Turboden, ktorá má s výstavbou geotermálnych elektrární bohaté skúsenosti. Horúcu paru vznikajúcu pri výrobe elektriny ochladzuje vzduchovými ventilátormi, ktoré vytvárajú iba minimálne akustické emisie.

Turboden sa špecializuje na takzvaný Organický Rankinov cyklus (ORC), s ktorým sa počíta aj v slovenských zariadeniach. Ide o spôsob výroby elektriny najvhodnejší pre prácu s geotermálnou vodou s teplotou od 100 do 200 stupňov, teda mimo území ako je Island, kde turbínu generátora roztočí už samotná para vyťažená z hlbín zeme (s teplotou nad 300°C).

Vo videu nižšie so slovenskými titulkami je detailne vysvetlené, ako v geotermálnej elektrárni (v tomto prípade Kirchstockach) krok po kroku vzniká z horúcej vody elektrina.

ORC cyklus prináša v celom produkčnom procese niekoľko výhod – nízku hlučnosť, vysoko automatizovanú prevádzku, nulové emisie a takisto aj stabilnú efektivitu, teda využiteľnosť vyčerpaného tepla, ktorá sa pohybuje okolo 15 percent.

zdroj: Turboden

Cyklus, v ktorom geotermálna voda zohrieva pracovnú kvapalinu s nižším bodom varu, je navyše plne uzatvorený. Znamená to, že tak geotermálna voda, ako aj pracovná kvapalina neprichádzajú do vzájomného kontaktu ani styku s okolím.

Po využití sa zároveň do systému vracajú – geotermálna voda naspäť do podzemného kolektora cez reinjektážny vrt, pracovná kvapalina cirkulujúca v sekundárnom okruhu po skondenzovaní vzniknutej pary putuje späť do predhrievača, odkiaľ znova vstupuje do tepelného výmenníka.

Teplo a zelená elektrina pre obydlia, školy či kostol

Je to len pár týždňov, odkedy v geotermálnej elektrárni Kirchstockach spustili aj kontinuálnu výrobu tepla pre centrálne zásobovanie. Stalo sa tak po dokončení prístavby, v ktorej prebieha proces umožňujúce využitie zostatkového tepla z výrobného cyklu.

Aj táto prevádzka, podobne ako zariadenia v Sauerlachu a Dürnhaare, tak dokáže popri dodávaní elektriny do bavorskej siete vyprodukovať teplo pre 16-tisíc domácností v okolí.

Novovybudované potrubie teplo rozvádza aj do okolitých obcí – ekologický zdroj energie tak zužitkujú aj v Hohenbrunne, Ottobrunne, Putzbrunne, Riemerlingu a Neubibergu. Celá sieť sa postupne napojí aj na mníchovský centrálny systém.

Okrem lacného tepla pre domácnosti prináša teplo z geotermálnych zdrojov ďalšie možnosti využitia. Novovybudovaný objekt v obci Hohenbrunn, v ktorom arcidiecéza vybudovala veľkú spoločenskú sálu, ale aj niekoľko kancelárií, sa od počiatku spolieha na odber z tohto zdroja. Zeleným teplom sa vykuruje aj kostol, čoskoro pribudnú fara a obecný úrad. Teplo smeruje aj do športového kampusu v Riemerlingu a zásobuje školy v celom okolí. Aktuálne sa na neho pripojila aj nová obytná štvrť v Ottobrunne a ďalšie možnosti využitia v oblasti sú otvorené. Podobného rozvoja by sa vďaka využitiu geotermálnej energie mohli čoskoro dočkať aj slovenské regióny.

Comments are closed.