fbpx

Ostrovy majú v sebe zvláštnu príťažlivosť. Sú symbolom dobrodrúžstva, exotiky a úniku z každodennej reality. Avšak, tieto kúsky zeme obklopené oceánom čelia jedinečným výzvam, najmä pokiaľ ide o energetickú sebestačnosť.

Tá je pre izolované ostrovné komunity kľúčová, nakoľko zabezpečiť stály prívod elektriny na miestach, ktoré obklopuje oceán je veľmi náročné. A práve geotermálna energia sa stáva dôležitým riešením pre stabilný a udržateľný prísun elektriny či tepla. Výhodou, na rozdiel od solárnej a veternej alternatívy je, že nie je závislá od poveternostných podmienok, čo z nej robí spoľahlivý zdroj energie počas celého roka.

Obnoviteľné zdroje tak prinášajú ostrovom viaceré výhody. Medzi najdôležitejšie patrí znižovanie nákladov a emisií, ktoré sa spájajú napríklad s potrebou dovážať fosílne palivá. Spoločne s vyššou bezpečnosťou ide o kľúčové faktory pre udržateľný rozvoj a ochranu ich krehkých ekosystémov.

Sebestačné ostrovy a ich úspešné príbehy

Azorské ostrovy, patriace Portugalsku, sú krásnym príkladom toho, ako možno efektívne využiť geotermálnu energiu. Na ostrove São Miguel geotermálne elektrárne pokrývajú približne 42% spotreby elektrickej energie. Malebné dedinky tohto ostrova tak spája tradičný spôsob života s modernými technológiami. Domáci obyvatelia sa môžu spoľahnúť na stabilný prísun elektriny, ktorý neohrozuje krásu a čistotu ich prostredia.

Rovnako populárny ostrov Havaj využíva obnoviteľné zdroje, dokonca aj tie, ktoré pochádzajúce z hlbín zeme. Dôkazom je geotermálna elektráreň Puna Geothermal Venture, ktorá vyrába elektrinu pre miestne komunity. K tomu využíva podzemné zdroje, ktoré sú pre tento ostrov prirodzene vhodné vďaka vulkanickej aktivite. Havaj je totiž známy svojimi aktívnymi sopkami, vďaka čomu má ideálne podmienky na využívanie geotermálnej energie. Navyše, reprezentanti ostrova sa zaviazali znížiť produkciu emisií o 70% do roku 2030 k čomu im dopomôže práve geoterm.

Filipíny sú ďalšou dovolenkovou destináciou, ktorá intenzívne vyrába energiu zo zeme. Majú dokonca 3 z 10 najväčších geotermálnych elektrární na svete, ktoré výrazne prispievajú k energetickej sebestačnosti krajiny. Elektráreň Tiwi Geothermal Complex je jedným z najvýznamnejších projektov a je vyprodukuje približne štvrtinu celkovej elektriny v krajine. 

Island – majster geotermálnej energie

Neštandardný a zároveň jedinečný štýl dovolenky vám ponúka Island. Tento severský ostrov je často považovaný za svetového priekopníka vo využívaní geotermálnej energie. Island totiž získava približne 80% svojho tepla a viac ako 30% svojej elektriny z týchto zdrojov, vďaka čomu sa radí medzi takmer sebestačné ostrovy. To má zásadný vplyv na ekonomiku krajiny a celkový postupný rozvoj infraštruktúry.

Ostrov má niekoľko významných geotermálnych elektrární, ktoré zabezpečujú značnú časť energetických potrieb krajiny::

  • Hellisheiði: Ide o jednu z najväčších na svete, ktorá sa nachádza na vrchole sopky Hengill, produkuje okolo 303 MW elektrickej energie a 400 MW tepla. 
  • Nesjavellir: Táto elektráreň produkuje približne 120 MW elektriny a 300 MW tepla, ktoré sa využíva na vykurovanie hlavného mesta Reykjavíku. V chladných zimných mesiacoch, keď Island pokrýva sneh a ľad, je teplo z geotermálnych zdrojov neoceniteľné pre udržanie pohodlia obyvateľov.
Geotermálna elektráreň
Geotermálna elektráreň Nesjavellir na takmer sebestačnom ostrove Island vyrába nielen elektrickú energiu, ale zároveň pomáha aj pri vykurovaní domácností a budov v hlavnom meste Reykjavík. (Zdroj: Shutterstock)

Inovatívne prístupy a technológie v geotermálnej energetike

Využívanie zdrojov z hlbín zeme sa neustále vyvíja, pričom nové technológie a inovatívne prístupy prispievajú k jej efektívnejšiemu využívaniu. Ostrovy po celom svete sa stávajú “laboratóriami” pre testovanie a implementáciu nových pokročilých zariadení. Zoznámte sa s niektorými z nich:

  • Termoelektrické generátory: Na Lanzarote sa skúšajú nové termoelektrické generátory, ktoré využívajú teplotné rozdiely na výrobu elektriny bez pohyblivých častí. Tieto generátory sú kompaktné, robustné a vhodné pre nízkokapacitnú výrobu energie.
  • Technológie pre hlbinné geotermálne vrty: Na Islande a v ďalších krajinách sa testujú pokročilé technológie pre hlbinné vrty, ktoré umožňujú prístup k vyšším teplotám a efektívnejšiu produkciu energie.
  • Binárne cykly na Filipínach: Táto ostrovná krajina v Ázii zaviedla technológiu binárnych cyklov, ktorá umožňuje využívať aj nízkoteplotné geotermálne zdroje. V tomto systéme sa teplo z geotermálnych prameňov prenáša na sekundárnu kvapalinu s nižším bodom varu, ktorá sa potom odparuje a poháňa turbínu. Tento prístup zvyšuje efektivitu a rozširuje možnosti využitia podzemných zdrojov.

Energetická sebestačnosť je pre mnohé ostrovy kľúčovým cieľom a geotermálna energia spolu s ďalšími obnoviteľnými zdrojmi zohráva v tomto procese zásadnú úlohu. Od Azorských ostrovov po Island, od Havaja po Filipíny, mnohé ostrovy už dnes úspešne využívajú tieto zdroje na zabezpečenie stabilného a udržateľného prísunu energie.

Tieto príklady ukazujú, že prechod na obnoviteľné zdroje je nielen možný, ale aj ekonomicky a environmentálne výhodný. S pokračujúcim vývojom a implementáciou inovatívnych technológií v geoterme bude aplikovanie stále ľahšie a menej investične náročné. Sebestačné ostrovy a ich úspešné projekty môžu motivovať aj ďalšie nielen oceánom izolované komunity po celom svete k využívaniu čistej energie zo zeme.

Comments are closed.