fbpx

Geotermálna energia je spoľahlivým a stabilným zdrojom energie. Aj preto je často preferovanou voľbou pri zabezpečení vykurovania a chladenia budov. Týka sa to čoraz väčšieho počtu najmä novších objektov, pri ktorých je vďaka energii zo Zeme dodávka tepla energeticky efektívna a udržateľná.

Školy, nemocnice, sídla bánk, vládne budovy či kultúrne pamiatky – na teplo z hlbín zeme sa spolieha množstvo stavieb na celom svete. Je to v súlade s konceptom udržateľnosti a vytvárania zdravšieho (pracovného) prostredia.

Využívať geotermálnu energiu na tento účel z relatívne malých hĺbok je možné vďaka tepelným čerpadlám. Technológia si vyžaduje vyššiu počiatočnú investíciu, no ak sa už raz vybuduje, samotné prevádzkové náklady sú minimálne. Spomínané čerpadlá totiž majú zvyčajne nižšiu spotrebu elektriny ako porovnateľné systémy, aj vzhľadom na stabilnú teplotu podzemného zdroja.

Takto získané teplo je vhodné pri riešení vykurovania a chladenia prakticky akejkoľvek budovy. Niekoľko objektov s týmto zdrojom tepla môže pribudnúť aj na Slovensku v súvislosti s pripravovaným zámerom geotermálnej elektrárne pri Žiari nad Hronom, kde sa počíta aj s využitím zostatkového tepla.

Dostupné teplo šetrné k prírode

Z európskych budov sa jedným z ukážkových príkladov využitia geotermálnej energia stal nový maltský parlament (Parliament House). Projekt dokončili v roku 2015, architekt Renzo Piano budovu navrhol s takmer nulovou spotrebou energie (NEZB – „nearly-zero-energy building“).

Súčasťou riešení je využitie geotermálnej energie, ktorá sa čerpá z hĺbky 140 metrov. Takmer celú energetickú spotrebu dokážu zabezpečiť solárne panely na streche.

Šetrenie energie podporujú smart riešenia ako úsporné svietidlá s pohybovou aktiváciou, nízkoenergetická ventilácia, systém na zachytávanie dažďovej vody či automatické vypínanie klimatizácie pri otvorených oknách. 

vykurovania geotermálnou energiou
Budovu parlamentu na Malte zrekonštruovali v roku 2015, jej energetická spotreba sa blíži k nule (zdroj: Shutterstock)

Pozadu nie je ani nemecký Bundestag, ktorý po rekonštrukcii takisto využíva ako zdroj tepla a chladu geotermálnu energiu. Z približne 300-metrovej hĺbky sa tu čerpá voda s teplotou okolo 55 stupňov Celzia.

V období najvyššej spotreby tepla sa zadržiava vo veľkých podzemných nádržiach. Tepelné čerpadlá poháňajú motory na bionaftu, pri ktorých činnosti síce vznikajú emisie, no tie zneškodňuje dôkladný systém filtrácie a čistenia.

Geotermálne teplo využívajú aj bruselské budovy známych inštitúcií. Potrebnú energiu zabezpečuje pre jednu z budov Európskeho parlamentu, ale aj sídlo NATO.

Na Schwechate pribudli geotermálne kancelárie

V neďalekej Viedni vlani na letisku Schwechat otvorili ultramodernú kancelársku budovu Office Park 4, ktorá si hneď vyslúžila titul najudržateľnejšej administratívnej stavby v krajine.

Objekt, v ktorom pracuje 2 500 zamestnancov, je vykurovaný a chladený vďaka geotermálnej energii. V podzemí sa nachádza 450 energetických pilót, potrubie na rozvod tepla z podzemného zdroja má 39 kilometrov.

Kancelárie pomocou tepla zo zeme zásobuje teplom vo svojom hube v holandskom meste Zeist aj Svetový fond na ochranu prírody. Architekt Thomas Rau tu navrhol uhlíkovo neutrálnu budovu, spoliehajúcu sa na geotermálnu energiu.

Najmodernejšie technologické riešenia využíva aj nová budova sídla medzinárodnej banky BPN Paribas Fortis v Bruseli. Po šesťmesačnom čerpaní horúcej podzemnej vody sa vlani naplnil rezervoár s objemom 14-tisíc kubických metrov. Budovu umožňuje vykurovať a chladiť bezemisným obnoviteľným zdrojom.

Aj známe značky volia udržateľné riešenia

Ďalšou známou spoločnosťou, ktorá využíva už dlhšie geotermálne riešenia vo svojich predajniach, je švédsky reťazec IKEA. Napríklad v americkom Colorade má od roku 2010 pobočku, ktorá sa spolieha práve na tento zdroj. Do roku 2030 chce získavať reťazec 100 percent energie pre svoje obchody z obnoviteľných zdrojov, preto investuje aj do solárnych panelov či veterných turbín.

Na geotermálnu energiu stavil aj americký Google, ktorý pre svoj nový kampus v lokalite Bay View zvolil tento spôsob získavania tepla a chladu. Dokonca vybudoval najväčšie geotermálne „čerpadlo“ na severoamerickom kontinente. Vďaka tomu ušetrí množstvo energie aj vody.

Ultramoderný kampus spoločnosti Googlu v Sillicon Valley sa do veľkej miery spoľahne na geotermálnu energiu (zdroj: Heatherwick)

„Odpadovú vodu, ako aj recyklovanú vodu zo systému budeme využívať ako úžitkovú, napríklad na splachovanie toaliet či zavlažovanie. Zároveň sme rozšírili čističku odpadových vôd, takže v budúcnosti budeme môcť prijímať aj odpadovú vodu zo susediacich budov,“ dopĺňa Andreas Gyr, ktorý má v Googli na starosti udržateľnosť pracovného prostredia.

Na geotermálnu energiu ako zdroj tepla sa spolieha aj Technologická univerzita Chalmers vo švédskom Göteborgu.

Súčasťou systému je aj v barcelonskej nemocnici Mollet des Valles, kde si geotermálny variant vybrali aj preto, že umožňuje ochranu voči baktérii legionella, ktorá sa zvykne šíriť práve cez klimatizačné rozvody (teplá voda sa dočasne ohreje na vyššiu teplotu, čím pre baktériu vytvorí nehostinné prostredie). 

Ako sme na tom na Slovensku?

Využitie geotermálnej energie na energetické účely deje v niekoľkých lokalitách aj na Slovensku. Častý je najmä model, keď sa geotermálna energia využíva ako zdroj tepla pre termálne kúpaliská prípadne skleníkové hospodárstva, a zároveň slúži aj na vykurovanie budov v týchto areáloch.

Projekty zamerané primárne na vykurovanie bytových domov alebo objektov občianskej vybavenosti sú však na Slovensku iba štyri, a to v mestách Galanta, Šaľa, Sereď a Veľký Meder.

Nový vrt vo Veľkom Mederi umožnil zásobovanie domácnosti v bytových domoch teplom z geotermálnej energie, ktorá nahradila plyn. (zdroj: Energiazozeme.sk)

Prvý z týchto projektov, v meste Galanta, spustili do prevádzky v roku 1996 a z dvoch geotermálnych vrtov spoľahlivo zásobuje teplom sídlisko s približne 1 300 bytmi a tiež rozsiahlu nemocnicu s poliklinikou. Tepelne využitá geotermálna voda je ďalej využívaná v akvaparku Galandia a rekreačnom zariadení na Kaskádach.

V Seredi sa geotermálna energia využíva na vykurovanie budov, teplota vody je 66 °C. Najvyššia teplota geotermálnej vody, ktorá sa v súčasnosti využíva na vykurovanie, dosahuje hodnotu 96 °C. Ide o geotermálnu vodu z vrtu VM-1 v meste Veľký Meder, ktorý sa realizoval v roku 2016 a odvety sa využíva na zásobovanie teplom v CZT. Aj v tomto prípade sa tepelne využitá geotermálna voda ďalej využíva na rekreačné účely v miestnom termálnom kúpalisku.

Comments are closed.