fbpx

Pozreli sme sa na osem spôsobov využitia geotermálnej energie. Okrem energetiky sa ponúkajú široké možnosti napríklad v poľnohospodárstve či výrobnom priemysle.

Slovensko disponuje podľa odborníkov obrovským potenciálom geotermálnej energie (6200 MW tepelnej energie), doteraz sme však využili iba malý zlomok. Tento obnoviteľný zdroj energie však prináša zásadnú výhodu: v rámci jednej lokality sa dá zužitkovať viacerými spôsobmi. Pozreli sme sa na osem spôsobov ako sa dá geotermálna energia uplatniť:

1. Elektrina z hlbín zeme

Geotermálna elektráreň v Žiari nad Hronom
Vizualizácia geotermálnej elektrárne v Žiari nad Hronom. Zdroj: PW Energy

Aby bolo možné z geotermálnej energie vyrobiť elektrinu, je potrebné, aby voda mala aspoň 130 až 150 stupňov, čo nie každý zdroj spĺňa. Podmienky na jej výrobu majú iba niektoré lokality, aj preto sú vo vývoji technológie, ktoré by umožnili elektrinu z geotermu vyrábať kdekoľvek na svete.

Na Slovensku sa zatiaľ elektrina z geotermálnej energie neprodukuje, aj keď vhodné predpoklady na to sú najmä v Podunajskej nížine, Východoslovenskej nížine a oblastí Pohronia. V blízkej budúcnosti by sa to malo zmeniť, keďže v procese povoľovania sú dva projekty geotermálnych stredísk spoločnosti PW Energy pri Žiari nad Hronom a pri Prešove

Vo svete sú lídrami vo výrobe elektrickej energie z geotermu USA, nasledované Indonéziou, Filipínami, Tureckom a Novým Zélandom. Desiatku najväčších producentov dopĺňajú Mexiko, Taliansko, Keňa, Island a Japonsko. Na konci roka 2021 predstavovala inštalovaná kapacita geotermálnych elektrární na svete dovedna 15 854 MW.

2. Geotermálna energia ako náhrada zemného plynu pri vykurovaní domácností

Geotermálna tepláreň Veľký Meder
Vo Veľkom Mederi sa na miestnom sídlisku vďaka geotermálnej energii odpojili od zemného plynu. Vďaka tomu sa môžu spoľahnúť na stabilné ceny tepla aj v čase energetickej krízy.

Oveľa jednoduchšie je využitie geotermálnej energie na vykurovanie budov, a preto sa aj častejšie využíva. Napríklad nemecký Mníchov sa rozhodol, že centrálne zásobovanie teplom (CZT) postaví výlučne na obnoviteľných zdrojoch energie. Hlavnú rolu má zohrávať práve geotermálna energia, pre ktorú sú v okolí hlavného mesta Bavorska ideálne podmienky.

Aj keď potenciál geotermu je na Slovensku mimoriadne priaznivý, výrobou tepla sa z neho vie pochváliť iba niekoľko miest – Veľký Meder, Sereď, Galanta a Šaľa. Vo Veľkom Mederi je teplom z geotermu zásobovaných 1200 domácností na miestnom sídlisku. Vďaka energetickej sebestačnosti sa v čase krízy mohli spoľahnúť na stabilné ceny tepla a skokový nárast cien zemného plynu sa ich nedotkol.

Vo výstavbe je aj projekt v Kežmarku, ktorý počíta s dodávaním tepla pre 1500 domácností a miestnu školu. Dlhé roky sa skloňuje štátny zámer využitia geotermálnej energie pri Ďurkove. Teplom z neho by sa malo vykurovať v tisícoch domácností v Košiciach.

3. Rekreácia a cestovný ruch

Sedacie bazény v Santovke
Sedacie bazény s termálnou vodou v Santovka wellnes neďaleko Levíc.

Geotermálny potenciál Slovenska sa najviac prejavuje v oblasti rekreácie. V roku 2022 povolil Úrad verejného zdravotníctva využívanie až 179 bazénov s termálnou vodou, ktoré fungujú v podobe kúpalísk a wellnesov po celej krajine.

Samostatnou kapitolou sú liečivé kúpele. V prípade, že geotermálna voda obsahuje dostatok minerálnych látok, môže byť klasifikovaná ako liečivá. Na Slovensku sa môžeme pochváliť až 82 vrtmi so zdraviu prospešnou vodou, vďaka čomu sa tu rozvinula bohatá tradícia kúpeľníctva. Pozitívne účinky geotermálnych vôd sa využívajú pri rôznych zdravotných ťažkostiach –  ​​ochoreniach pohybového aparátu, tráviaceho ústrojenstva, ale aj pri neurologických, urologických, gynekologických, dermatologických či onkologických ochoreniach.

4. Potravinová sebestačnosť vďaka geotermálnej energii v poľnohospodárstve?

geotermálna energia sa využíva pri pestovaní paradajok
Teplo z hlbín zeme vykuruje geoterálme skleníky, kde sa pestuje zelenina a ovocie.

Vedeli ste, že na Islande rastú banány? Síce nie je pravdivá urbánna legenda, že je najväčším producentom v Európe, ale skutočne na tomto škandinávskom ostrove v geotermálnych skleníkoch dopestujú približne 1 tonu exotického ovocia ročne. Tú spotrebuje miestna univerzita a jej hostia.

Pestovanie v geotermálnych skleníkoch je na Islande rozšírené a vďaka tomu dokáže tento ostrov pokryť až 42 % domácej spotreby zeleniny.

Vyhrievanie poľnohospodárskych skleníkov geotermálnou energiou sa využíva aj na Slovensku. Na Žitnom ostrove vypestuje spoločnosť GreenCorp 10-tisíc ton paradajok ročne, čo predstavuje polovicu slovenskej produkcie. Geotermálne skleníky sa nachádzajú aj v regiónoch Hornej Nitry, v Podhájskej, či pri Nových Zámkoch. 

5. Využitie aj v priemysle

Sušenie dreva či cementu, spracovanie celulózy a papiera, vytvrdnutie betónových dielcov alebo farbenie textilu. Geotermálna energia ponúka široké možnosti pri rôznych výrobných procesoch. aj pre priemysel.

Jedným z príkladov je liptovská spoločnosť SlovTan Contract Tannery, ktorá ohlásila zámer využitia geotermálnej energie pri ohrievaní technickej vody určenej na spracovanie koží. Nahradí dva plynové kotly na zemný plyn vďaka čomu ušetrí 2 867 ton oxidu uhličitého ročne.

6. Chov rýb – tony lososov z rybích fariem

Geotermálna energia chov rýb
Chov rýb pomocou geotermálnej energie má tradíciu najmä na Islande, kde sú vhodné geologické podmienky.

Geotermálna voda sa po ochladení používa aj na udržiavanie stabilnej teploty v rybníkoch pri chove rýb. Jedným z najväčších producentov je Island, kde sa nachádza 70 rybích fariem a z nich 15 až 20 využíva geoterm. Celková produkcia v roku 2018 dosiahla 19-tisíc ton rýb. 

Obrovský projekt rybej farmy ohlásila v roku 2021 spoločnosť Samherji fiskeldi. Spolu s energetickou firmou HS Orka, ktorá prevádzkuje geotermálnu elektráreň v Reykjanes, majú plán vybudovať komplex s produkciou 40-tisíc ton lososov ročne.

7. Potravinárstvo – karibský rum z Anglicka či japonská whiskey

Výroba rumu pomocou geotermálnej energie
Vizuál modulu, v ktorom bude v 200-litrových sudoch dozrievať vďaka geotermálnemu teplu „karibský“ rum (zdroj: CGDC)

Zostatkové teplo z geotermu nachádza uplatnenie aj v potravinárstve na ohrievanie, varenie či pasterizáciu potravín. V Anglicku, v rámci jedného z geotermálnych komplexov, prišli s projektom výroby a dozrievania rumu. Pomocou tepla sa nasimuluje tropické prostredie Karibiku, ktoré je potrebné na správne dozretie rumu. Kapacita je 3 600 sudov a rum v nich bude aj vďaka geotermálnemu teplu dozrievať päť až desať rokov.

V Japonsku zase energiu zo zeme využívajú pri výrobe whiskey a jej destilácii. Teplota miestneho zdroja je 59,5 stupňa a následne je zohrievaná na 80 stupňov potrebných pre destiláciu. Pre dohrievanie slúži bioplyn, ale vďaka geotermálnemu zdroju sa znižujú výrobné náklady a znižuje uhlíková stopa výroby. Distilérka v meste Nagata plánuje produkciu 16-tisíc fliaš mesačne, pričom väčšina bude smerovať na export do USA a Európy.

8. Je budúcnosť elektromobility v geoterme?

Geotermálne stredisko Soultz-sous-Forêts vo Francúzsku, kde pokusne vyťažili z geotermálnych vôd prvé kilá lítia.

V čase boomu využívania lítia pri rozvoji elektromobility sa čoraz viac hovorí aj o jeho neekologickej ťažbe. Je totiž neoddeliteľnou zložkou vysokovýkonných batérií. Lítium sa dá získať aj “čistejšie”, z geotermálnych vôd, a čoraz viac projektov geotermálnych elektrární počíta s technológiami na jeho ťažbu. Medzi krajiny, ktoré majú takýto potenciál patrí aj Slovensko, pre ktoré to môže byť zaujímavé aj v súvislosti so silnou prítomnosťou automobilového priemyslu.

Comments are closed.