fbpx
Kategória

Slovensko

Kategória

Na nedávnej online diskusii portálu Euractiv bola reč o využívaní obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na Slovensku. Ich podiel nám v štatistikách výrazne narástol po spätnom započítaní biomasy (vykurovanie domácností drevom), no úlohou na ďalšie roky je najmä zabezpečiť reálny nárast ekologicky priaznivých zdrojov energie. Akú rolu pri tom zohrá geotermálna energia?