fbpx

Záujem o geotermálne projekty rástol v Európe aj počas uplynulých mesiacov. Pribudlo viacero nových zámerov a stovky ďalších sú v príprave, konštatuje vo svojej správe za rok 2022 Európska rada pre geotermálnu energiu (EGEC). Podľa organizácie sa môže začať geotermálny potenciál napĺňať v Európe ešte rýchlejšie, ak sa podarí uskutočniť štyri nevyhnutné kroky.

Pri snahe o znižovanie uhlíkovej stopy energetického sektora siahli viaceré štáty po geotermálnej energii. V Európe bolo v roku 2022 funkčných 142 geotermálnych elektrární s inštalovanou kapacitou 3,5 GWe, ktoré spolu vyrobili vyše 21 TWh zelenej elektriny. To predstavuje tri štvrtiny ročnej spotreby Slovenska. 

Najväčší európski producenti geotermálnej elektriny boli Turecko (7,8 TWh), Taliansko (5,9 TWh) a Island (5,6 TWh). Elektrina z geotermu sa vyrába aj v Chorvátsku, Nemecku, Francúzsku, Maďarsku, Rakúsku a Portugalsku. Nové elektrárne sú v príprave v Belgicku, Grécku, Spojenom kráľovstve, vo Švajčiarsku, ale aj na Slovensku.

Podstatná je pri tom vysoká efektivita produkcie elektrickej energie z geotermálnych zdrojov. Priemerná hodnota kapacitného faktoru bola na úrovni 79 %, čo z geotermálnej energie robí najefektívnejší zdroj na výrobu elektriny (niektoré prevádzky vyrábali elektrinu nepretržite celý rok). Ide o mierne vyššiu efektivitu ako pri jadrových elektrárňach, upozorňuje EGEC. V porovnaní s inými obnoviteľnými zdrojmi ako je vodná, solárna či veterná energia je kapacitný faktor pri geotermálnej aj viac ako dvojnásobný. 

Túto výhodu geotermálnej energie dobre ilustruje napríklad výroba zelenej elektriny v chorvátskej geotermálnej elektrárni Velika Ciglena s inštalovanou kapacitou 16,5 MWe. V roku 2020 vyrobila 94 MWh elektriny, teda skoro rovnaký objem ako solárne panely v oblasti s niekoľkonásobne vyššou inštalovanou kapacitou (309 MWe).

Najstaršia geotermálna elektráreň Larderello v Taliansku oslavuje 110 rokov

Nižšie náklady na kúrenie

Geotermálny potenciál spočíva nielen vo výrobe elektriny, ale aj vo vykurovaní a chladení. V roku 2022 bolo v Európe v prevádzke 395 ohrevných systémov s celkovou inštalovanou kapacitou 5,6 GWt (približne 2 milióny domácností). Oproti roku 2021 ich pribudlo 14.

Geotermálne teplárne sú v 29 európskych krajinách, najviac ich prevádzkuje Francúzsko (80), Island (44) a Nemecko (41). V štádiu plánovania je pritom ďalších viac ako 300 projektov, z toho približne tretina v Nemecku.

Vykurovanie pomocou tepla zo zeme prinieslo počas minulého roku mnohým domácnostiam úľavu. Napríklad v talianskom regióne Ferrara klesli vďaka fixovanej cene geotermálneho kúrenia účty o 25 %. Obyvatelia maďarského Szegedu mali účty za teplo dokonca polovičné tam, kde sa ako zdroj použila geotermálna energia.

Aj vlani sa potvrdilo, že čoraz populárnejším riešením sú geotermálne tepelné čerpadlá. V roku 2022 zaznamenali rekordný nárast v predaných kusoch (medziročne + 17 %) a na konci roka bolo inštalovaných celkovo 2,2 milióna geotermálnych čerpadiel. Využívajú sa napríklad v budove nemeckého parlamentu, francúzskeho Elyzejského paláca alebo ústredia NATO v Bruseli.

Štyri kroky na odomknutie geotermálneho potenciálu

Zvýšený záujem o geotermálne projekty podporuje aj blížiaci sa cieľ EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu. Pracovať na ňom musia aj jednotlivé samosprávy, ktoré vo zvýšenej miere hľadajú bezpečný, miestny zdroj čistej energie ako náhradu za fosílne palivá. Geotermálna energia je pre mnohé prirodzenou voľbou. Procesy urýchlil rusko-ukrajinský konflikt, ale napríklad aj zvýšený záujem o kritickú surovinu lítium, ktorú možno sekundárne získavať v geotermálnych projektoch.

Geotermálna energia je už v dnes Európe významným zdrojom pri produkcii energií, no stále s okrajovým podielom. V dohľadnom čase sa to však práve pre spomenuté trendy môže zmeniť. Sanjeev Kumar, vedúci oddelenia pre politiku v rade EGEC, pomenoval štyri základné aktivity, ktoré by pomohli naplniť geotermálny potenciál Európy. Týkajú sa najmä štátnej správy, ale aktivizovať sa musí aj priemysel a samotní odberatelia.

Štyri hlavné oblasti limitujúce geotermálny potenciál v Európe

1. Začať konverzáciu

V súvislosti s vývojom na trhu už majú Nemecko, Francúzsko, Poľsko či Írsko národné stratégie geotermálneho rozvoja spolu s príslušnými legislatívnymi nástrojmi na urýchlenie rastu. Holandsko vytvorilo národný plán rozvoja hybridných tepelných čerpadiel vrátane geotermálnych, na naplnenie zákazu kúrenia fosílnym plynom do roku 2026. V Dánsku upravili zákon o mestskom vykurovaní a odstránili reguláciu ceny pre geotermálne zdroje, čím podporili zelenú transformáciu miest.

Čím skôr budú jasne pomenované ciele, tým rýchlejšie sa podarí osvojiť si geotermálne technológie. Na Islande začali s osvetou a národnou stratégiou v 70. rokoch. Spúšťačom bola ropná kríza a enormný nárast cien importovaných fosílnych palív na odľahlý ostrov. Dnes patria ku globálnym lídrom v zapojení geotermálnej energie aj obnoviteľných zdrojov celkovo.

O téme využívania zelenej energie a potrebe transformácie skrátka musí byť v jednotlivých krajinách počuť. “Národné stratégie v súlade s európskymi a medzinárodnými sú kľúčové pre rozvoj geotermálnej energetiky,” myslí si Kumar.

2. Upriamiť pozornosť

Teplo nie je takou lákavou témou ako elektrina či doprava. Málokedy sa spomína pri debatách o energetickej politike krajín EÚ. Zodpovedá však za približne polovicu energetickej spotreby.

Geotermálna energia dokáže zabezpečiť kúrenie a chladenie v budovách aj v priemyselných procesoch s využívaním nízkych až stredných teplôt. Viac pozornosti by sa však podľa Kumara malo zamerať na to, ako toto teplo efektívne využívať v nových lokalitách, nielen tam, kde to umožňuje bohatý investor či ústretovosť bánk. Iniciatíva by zároveň mala prejsť na samosprávy, ktoré najlepšie poznajú svoje územie a môžu tak vytypovať lokality, kde využívanie geotermálnych zdrojov na produkciu tepla či chladu dáva najväčší zmysel. 

Dostupným zemským teplom možno vykurovať tisíce domácností, ale aj priemysel a poľnohospodárstvo. Predstavitelia samospráv však potrebujú podporu v tom, aby obnoviteľné zdroje rozvíjali, plánovali nové projekty na základne najaktuálnejších dát a dostali podporu aj od obyvateľov pri povoľovacích konaniach a zmierňovaní rizika.

Pozornosť na teplo upriamia aj nové pravidlá, ktoré sú pripravované v rámci aktualizovanej európskej smernice o obnoviteľných zdrojoch energie. Tá bude po novom vyžadovať od samospráv s viac než 35-tisíc obyvateľmi navrhnúť stratégiu  vykurovania a chladenia pomocou obnoviteľných zdrojov.

3. Zlepšiť povoľovacie procesy

“Schvaľovanie geotermálnych projektov je pomalé a ťažkopádne, najmä u veľkých elektrární. Nemuselo by to tak byť,” konštatuje Kumar. 

Nemecko, Rakúsko či niektoré regióny v Taliansku a Francúzsku využívajú prehľadnú mapu na princípe semaforu. Určená je pre geotermálne čerpadlá. Indikuje, kde sa môžu inštalácie vykonať len s jednoduchým oznámením, kde je nutné získať povolenie a kde projekty naopak vôbec nie sú možné.

Európska únia tiež predstavila nástroj urýchleného povoľovacieho procesu, ktorý má výrazne zrýchliť využívanie tepelných čerpadiel, vrátane geotermálnych, na odpútanie sa od importovaného plynu z Ruska.

Ďalšie potrebné úkony zahŕňajú podľa Kumara modernejšie fungovanie úradov (online povolenia), transparentný a časovo efektívny schvaľovací proces či doplnenie potrebných kapacít na úradoch, aby stíhali plniť stanovené termíny.

4. Manažment rizika

Výdatnosť a parametre podzemného zdroja sú neznámou až po uskutočnenie vrtu. Pri väčších geotermálnych projektoch býva komplikáciu, ak je v zdroji nižšia teplota, než na ktorú bol pripravovaný rozpočet. Nevyhnutnú finančnú spoluúčasť na vykrytie takéhoto rizika nedokážu miestne samosprávy samé zabezpečiť.

Niektoré európske krajiny pomáhajú národnými stratégiami. Francúzsko, Švajčiarsko, Holandsko alebo Maďarsko majú národné schémy pomoci na zmierňovanie rizík. Výsledkom je napríklad líderstvo Francúzska v pokrytí územia geotermálnym vykurovaním. Bližšie sme o podporných nástrojoch na zmiernenie rizika nielen v Európe písali v našom blogu.

“Takéto národné schémy sú kritické pre rozvoj dodávateľských reťazcov s geotermálnou energiou,” zdôrazňuje Kumar. Naplniť geotermálny potenciál bude podľa neho vyžadovať cezhraničnú koordináciu alebo celoeurópsku iniciatívu.

Vizualizácia prvej slovenskej geotermálnej elektrárne, ktorá prechádza spomínanými prekážkami

Geotermálna energia bude hrať významnú úlohu pri energetickej transformácii. Cesta je jasná a prekážky sú známe. Rýchlosť, ktorou sa Európa stane klimaticky neutrálnou závisí od toho, ako rýchlo dokáže na tieto prekážky zareagovať.

Comments are closed.