fbpx

Podpora rozvoja využívania geotermálnej energie na Slovensku by mala byť oveľa silnejšia ako dosiaľ. Vláda totiž počíta s financovaním prieskumných vrtov z európskych peňazí, čo doteraz vzhľadom na nastavenú legislatívu nebolo reálne.

Nemožnosť čerpania investičnej podpory z fondov EÚ na rozvoj geotermálnej energie predstavuje jednu z hlavných prekážok rozvoja tohto obnoviteľného zdroja na Slovensku.

Doteraz neoprávnený výdavok

Doterajšie pravidlá komplikovali žiadosti o európske peniaze najmä z dôvodu, že medzi neoprávnenými výdavkami, teda takými, ktoré o podporu žiadať vôbec nemôžu, sa nachádza aj geologický prieskum za účelom zistenia výdatnosti geotermálneho ložiska.

V zmysle slovenských zákonov však spadá každý geotermálny vrt pod pojem geologický prieskum. V prvotnej fáze zároveň vždy ide o prieskumný vrt. Až práve jeho realizáciou a následnou hydrodynamickou skúškou sa potvrdia skutočné parametre geotermálneho zdroja. Inak povedané, či je vrt úspešný a možno z neho vyrábať zelené teplo, prípadne elektrickú energiu.

Táto činnosť predstavujúca najnákladnejšiu a najrizikovejšiu časť geotermálnych projektov však sama o sebe u nás nemá momentálne nárok na čerpanie prostriedkov.

„Vo výsledku sa teda investori na Slovensku nemajú možnosť obrátiť so žiadosťou o dotáciu na projekty počítajúce s rozvojom geotermálnej energie z primárneho európskeho zdroja finančnej podpory,“ vysvetľoval pred časom Ján Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).

Aktuálny stav nepochybne prispieva k tomu, že segment nie je natoľko atraktívny pre potenciálnych investorov. Náklady na hlbinný geotermálny vrt presahujú spravidla štyri milióny eur, zvyčajne sa dostávajú na päť až šesť miliónov. Časť rizika na seba preto v mnohých krajinách preberá štát, či už spolufinancovaním, prípadne tým, že prieskum územia zastrešuje vo vlastnej réžii a investorom „posúva“ na ďalší development úspešné vrty.

Podpora pre prieskumné vrty

Zmena u nás prichádza s novým eurofondovým obdobím, teda takzvaným Programom Slovensko, ktorý sa týka rokov 2021 – 2027. Tento dokument už priamo uvádza podporu geotermálnych projektov cez financovanie prieskumných a reinjtektážnych vrtov, upozorňuje portál Euractiv. Má isť o teda o spomínanú formu podpora, ktorá je bežná aj v zahraničí.

Vláda v dokumentu konštatuje, že vzhľadom na potenciál Slovenska na využívanie geotermálnej energie je potrebné podporiť aj opatrenia na vyhľadávanie, prieskum zdrojov a dlhodobé monitorovanie potenciálu geotermálnej energie za účelom jej sprístupnenia na energetické využitie.

Ministerstvo hospodárstva pre Euractiv potvrdilo, že podpora by okrem iného mala smerovať aj na prieskumné a reinjektážne vrty. „Projekty musia byť realizované v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia a princípmi udržateľnosti,“ dodal rezort.

Vláda počíta s tým, že prijímateľmi podpory môžu byť orgány verejnej správy aj podniky. Verejný aj komerčný sektor je už aj v súčasnosti zapojený do realizácie geotermálnych projektov – napríklad investorom v prípade vrtu v Čižaticiach je Košický samosprávy kraj. Súkromný investor Geovrt Kežmarok aktuálne realizuje projekt v Kežmarku, spoločnosť PW Energy plánuje projekty geotermálnej elektrárne pri PrešoveŽiari nad Hronom.

Pripomeňme, že celkový termálny potenciál Slovenska sa podľa skorších výpočtov odhaduje na zhruba 5 500 megawattov. Dnes sa u nás reálne využíva len niečo vyše 200 MW, z toho väčšina na rekreačné účely. Prírodné podmienky značnej časti územia vrátane priaznivého geotermického gradientu okolo 38 °C (stúpanie teploty v zemi s hĺbkou) predurčujú Slovensko na využívanie udržateľnej a ekologickej geotermálnej energie vo väčšom meradle aj na energetické účely.

Comments are closed.