fbpx

Slovník pojmov

  • Ťažobný vrt

    Technické dielo, ktoré umožňuje ťažbu geotermálnej energie z horninového podložia na zemský povrch. Jeho hĺbka môže dosiahnuť niekoľko kilometrov.